Prevenció iPromoció de la salut


Anticipació com a factor clau


Treballem en contextos socials tan diversos com els espais d'oci, àmbits universitaris i laborals, etc. per incidir i anticipar-nos a determinades problemàtiques socials i sanitàries.

Des dels seus inicis, la Fundació Salut i Comunitat va fer una ferma aposta per la prevenció i la sensibilització com un dels seus camps d’acció més importants, gràcies al convenciment que són les línies fonamentals en l’abordatge temes com l’abús de les drogues, la violència masclista, l’educació per a la salut i la sexualitat, etc.

FSC entén que prevenir no pot limitar-se a l’advertència dels riscos, sinó que cal anar més enllà. D’aquí que treballi en contextos socials tan diversos com els espais d’oci, àmbits universitaris i laborals, etc. per incidir i anticipar-nos a determinades problemàtiques socials i sanitàries.

En aquest sentit, el treball amb joves i el suport dels nostres voluntaris és un factor determinant per al nostre enfocament metodològic, que busca en tot moment la participació del col·lectiu implicat.

Notícies relacionades


Nothing found.

Nothing found.