Tallers i plansde prevenció per a municipis i centres educatius

La Fundació Salut i Comunitat ofereix un seguit d’activitats i tallers formatius per a realitzar en els espais educatius, instituts de secundària, centres formatius i en altres espais d’oci per a adolescents i joves.

L’eix transversal entre totes les propostes és la intenció de promocionar estils de vida i hàbits saludables mitjançant informació útil i contrastada, prevenint aquelles conductes de risc més freqüents entre la joventut i l’adolescència, com poden ser els consums de drogues, abús o mal ús de noves tecnologies (mòbil, tauletes, videojocs, i altres pantalles), relacions afectives o sexuals poc segures, alimentació poc saludable, etc.

A més, també s’organitzen tallers de prevenció de Relacions Abusives com “Els paranys de l’amor”, un servei de formació per a la prevenció de relacions abusives de parella en instituts de secundària i en altres centres formatius i d’oci per a adolescents i joves, de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona.

També hi ha algunes activitats que intervenen en la configuració de la identitat personal, com ara les activitats que treballen qüestions de gènere, i altres en canvi busquen un impuls a la maduració com a persones, com ara el taller d’habilitats socials i benestar emocional o el de relacions abusives. Aquestes últimes són d’especial importància atès que són l’avantsala o prèvia per tenir un bon desenvolupament personal davant de situacions que volem prevenir més endavant com el mal ús de les noves tecnologies, la violència masclista o l’assetjament escolar.

Dit d’una altra manera, si es volen prevenir aquestes situacions és altament recomanat haver treballat prèviament les habilitats socials, el desenvolupament de l’autoestima i l’autonomia, a més d’altres eines que ajudin a ser millors persones i més feliços.

Així mateix, també s’han elaborat recentment els plans de prevenció i protocols com ara: el Pla de Drogues de Sant Pere de Ribes (comarca del Garraf, Barcelona), el Protocol de detecció i intervenció cap al consum de drogues de Sant Pol de Mar (comarca del Maresme, Barcelona) a través de la Diputació de Barcelona i el Pla de drogues i pantalles de Formentera (Illes Balears). Actualment s’està desenvolupant el Pla de Drogues i Pantalles del Consell Comarcal de l’Anoia i el Pla d’Adiccions Municipal d’Eivissa.

Per tant, el col·lectiu principal al qual van dirigides les activitats són els joves, però per assolir de manera eficaç l’objectiu d’estar capacitats/des i formats/des també és clau incidir en els agents professionals que estan en contacte amb la joventut i els seus famílies, podent així oferir un acompanyament a partir de tres fonts diferents: els i les educadors/es especialitzats, els tutors/es i mestres durant el curs escolar, i la família des de casa i durant tot l’any.

Catàleg d'activitats de Prevenció i Promoció de la Salut de FSC

Informació de contacte

Email: otger.amatller@fsyc.org
Telèfon: 93 380 47 12
Persones de contacte: Otger Amatller