Servei d'acompanyament social en l'adjudicació d'habitatges gestionats per l'EVha (Comunitat Valenciana)

Aquest projecte consisteix en la identificació, suport social i acompanyament de famílies o unitats de convivència que ocupen habitatges que ha cedit Criteria Caixa SAU . a l’ Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha). 

Per diferents motius, però fonamentalment econòmics, hi ha un nombre considerable de famílies que ocupen habitatges buits, de manera irregular, la propietat dels quals pertany als considerats Grans Forquilles del mercat immobiliari. Aquest fet, que en una primera anàlisi pot posar el focus únicament en l’incompliment de les regles del mercat, suposa un perjudici social que va més enllà del que és merament econòmic, i perjudica enormement tot procés orientat a la inclusió. 

Des de l’any 2020, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) està desenvolupant aquest servei de suport social a famílies en risc d’exclusió residencial a la província d’Alacant mitjançant una sèrie d’actuacions encaminades a la regularització d’una part de les ocupacions d’habitatges de la província d’Alacant que  Criteria Caixa  ha cedit a l’ EVha  per gestionar-la durant els propers 5 anys. Al setembre del 2022 es va ampliar el nostre àmbit d’actuació a les províncies de València i Castelló passant a ser autonòmic. 

El projecte suposa un servei d’acompanyament a unitats de convivència que preveu actuacions abans, durant i després de l’adjudicació dels habitatges en règim de lloguer social a les tres províncies d’actuació. 

La finalitat del servei és desenvolupar actuacions d’acompanyament social a famílies en situació d’exclusió residencial, amb l’objectiu de promoure la inserció social en l’adjudicació d’habitatges titularitat de l’EVha.  

S’adreça a famílies o unitats de convivència que es trobin en situació d’exclusió residencial i que compleixin el perfil i les circumstàncies acreditatives previstes per l’EVha, per a l’assignació d’habitatge en règim de lloguer social. 

Les actuacions a desenvolupar dins del projecte s’estructuren en tres fases:  

  1. Anàlisi de situacions d’emergència habitacional. 
  2. Pla dacompanyament en el lliurament dhabitatges.  
  3. Seguiment dels contractes durant el primer any de vigència. 

L’equip professional està compost per tres Treballadores Socials, una assignada a la província d’Alacant i dues a les províncies de València i Castelló, un Tècnic d’Administració i Finances i una Treballadora Social que realitza funcions de supervisió tècnica al Servei. 

El servei es complementa amb altres programes de suport a famílies a llars vulnerables o en risc d’exclusió residencial  pròpies de la nostra entitat, en aquest cas, del projecte de millora de l’economia domèstica (PMED) i acompanyament per a l’exercici dels drets energètics ( AEDS). 

Informació de contacte

Email: acomp.evhaalicante@fsyc.org
Telèfon: 682 603 366
Persones de contacte: Carolina Domínguez