Programes de suport a famílies a llars vulnerableso en risc d'exclusió residencial (Comunitat Valenciana i Múrcia)

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) duu a terme a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia programes de suport a famílies en situació de vulnerabilitat a través d’un Servei d’Acompanyament per a l’Exercici dels Drets Energètics (AEDE) un Programa de Millora de l’Economia Domèstica per a famílies en risc d’exclusió residencial (PMED):

AEDEs

Servei d’Acompanyament a l’Exercici dels Drets Energètics  (Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana). El seu objectiu és reduir situacions de vulnerabilitat o pobresa energètica a llars vulnerables, i es desenvolupa a través de Plans d’Acompanyament Energètics ajustats a les necessitats dels/de les convivents i característiques tant dels seus habitatges com del seu entorn. El programa està finançat amb càrrec a l’assignació tributària del  0,7 de l’IRPF a l’àmbit de la Comunitat Valenciana  i amb càrrec l’assignació tributaria del  0,7 de l’IRPF de la Regió de Múrcia.

PMED

Programa de millora de l’economia domèstica per a famílies en risc d’exclusió residencial (Comunitat Valenciana). Programa subvencionat amb càrrec a l’assignació tributària del  0,7% de l’IRPF de  la Generalitat Valenciana,  els objectius principals del qual són:

  • reduir els processos judicials iniciats per impagament continuat de la renda mensual;
  • garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a través de suports monetaris puntuals;
  • desenvolupar actuacions educatiu-formatives en el context de la llar (que tindran un impacte a curt, mitjà i llarg termini);
  • permetre intensificar les actuacions amb famílies del servei que presenten impagaments de la renda de lloguer.

Informació de contacte:

COMUNITAT VALENCIANA

Email: admon.seafas@fsyc.org
Telèfon: 965 299 118
Persones de contacte: Rosa Sánchez


MÚRCIA

Email: admonmurcia.seafas@fsyc.org
Telèfon: 968 175 121
Persones de contacte: Cristina Osete