Servei Acompanyament en Itineraris d'Inserció Laboral(Alacant)

Des del 30 de juliol de 2021 la Fundació Salut i Comunitat (FSC) va signar un contracte amb l’Ajuntament d’Alacant per tornar a gestionar el Servei d’Acompanyament en Itineraris d’Inclusió Laboral (SAIIL) el qual havia gestionat amb anterioritat (2007-2017 ).

Aquest recurs atén persones amb dificultats dinserció laboral i formativa derivades pels dispositius de Serveis Socials dAtenció Primària Municipals.

La seva finalitat, amb un valor social marcat, és facilitar l’accés a l’ocupació de persones en situació d’exclusió social, amb dificultats objectives per a la seva inserció laboral vinculades amb escassos nivells formatius i escassa o nul·la experiència laboral prèvia. Es tracta d´un Servei integral que disposa d´un equip tècnic interdisciplinar constituït per quatre professionals (Psicòloga, Educadora Social, Professor i Tècnic Integració Social).

Per això, els objectius sobre els quals s’estructura tota la intervenció són: facilitar processos d’autonomia personal; incrementar el nivell d’ocupabilitat de les persones ateses; i desenvolupar vies de col·laboració i intermediació amb entitats públiques i privades que operen en l’àmbit de l’ocupació i la formació.

Encara que hi hagi una certa tendència positiva a la creació d’ocupació, cal un recurs com el SAIIL que aborda un acompanyament en la construcció d’itineraris d’inserció laboral des de perspectives tan fonamentals com la d’ inclusió social, gènere, igualtat d’oportunitats, normalització i integració , treball en xarxa , etc., especialment amb aquelles persones que estan vivint situacions de vulnerabilitat.

L‟ exclusió social suposa una pèrdua d‟autonomia per aconseguir els recursos necessaris que permeten cobrir les necessitats bàsiques d‟una persona. És una fallida dels enllaços socials, comunitaris i individuals amb el Sistema. Aboca a una ciutadania de segona classe; trenca qualsevol vinculació de tipus social, comunitària i individual; dóna lloc a noves infra-classes; comporta una menor compensació institucional; suposa l’acumulació de desavantatges socials; provoca segmentació social, debilita el paper de la família; genera violència, tensió social, conflicte social; incrementa el risc de fractura social i la desigualtat, menor sensibilitat social; produeix ocupació inestable, precària i segmentada; sobredesenvolupament tecnològic en contraposició al subdesenvolupament social, i arrossega la desfamiliarització (la xarxa familiar es desdibuixa quan apareixen els dispositius de protecció social); ocasiona la crisi de nexes socials i converteix les xarxes socials en més escasses i pobres.

Per això, es fa imprescindible un servei especialitzat, el SAIIL, dins de l’engranatge de l’administració local, que treballi per a la consecució de la integració sociolaboral de les persones vulnerables, des d’una triple via, que és la de l’assessorament i la formació en Itineraris Integrals d’Inserció, la d’intermediació amb l’empresariat, i la de coordinació amb altres entitats públiques i privades que operen a l’àmbit de la formació i de l’ocupació al municipi.

Informació de contacte

Email: mediación.laboral@fsyc.org
Telèfon: 96 518 46 42 – 681 21 93 53
Persones de contacte: Paz González Alfaro