Residència per a persones ambdiversitat funcional "Relleu"

La Residència per a persones amb diversitat funcional Relleu és un recurs d’atenció residencial ubicat a la província d’Alacant que té com a objectiu general una atenció integral a les necessitats bàsiques, rehabilitadores i socioculturals de la persona.

L’atenció integral prestada en aquest centre té com a objectiu el desenvolupament de les persones ateses, la millora de la seva qualitat de vida i de la seva participació social, fomentant la igualtat de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies i entorn socioafectiu. Bàsicament en el centre s’atén a persones d’edats compreses entre els 18 i els 65 anys, amb diagnòstics de retard mental lleuger, moderat i sever. Alguns dels usuaris tenen associada malaltia mental.

Diferents perfils professionals (psicologia, integració laboral, infermeria, monitor ocupacional, educador, administració, manteniment, etc.) presten els seus serveis en aquest centre.

Aquesta residència, gestionada per Fundació Salut i Comunitat, està dotada de 24 places que es beneficien del concert social de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a la prestació de serveis socials especialitzats de la Generalitat Valenciana.

Informació de contacte

Email: dir.dfrelleu@fsyc.org
Telèfon: 966 856 121
Persones de contacte: Marisa Cantó Santonja