Residència d'Adaptació Psicosocial per a nens, nenes i Adolescents “Picón de Jarama” a Paracuellos de Jarama (Madrid)

La Residència d’Adaptació Psicosocial -REAPS- per a nens, nenes i adolescents (NNA) “Picón de Jarama” a Paracuellos de Jarama -Madrid- pertany a la xarxa de centres de la Conselleria de Família i Joventut i Política Social de la Comunitat de Madrid i la seva gestió i supervisió diària es duu a terme des de la Direcció General de la Infància, Família i Foment de la Natalitat. 

A la REAPS s’atenen un total de 50 menors d’entre 12 i 17 anys que presenten problemes greus de conducta, amb dificultat en l’àmbit familiar, escolar i social. Molts/es presenten dèficit en les pautes de socialització. Un dèficit que els impedeix mantenir una relació positiva amb els altres i que es manifesta en problemes de conducta importants: manca d’acceptació, aïllament, desconfiança i comportament agressiu. En definitiva, són nens, nenes o adolescents en situació de risc que necessiten un suport educatiu continuat per aconseguir un nivell acceptable d’adaptació social i allunyar-los de conductes desadaptades. 

Per això, des d’aquest servei residencial mitjançant un treball metodològic que es fonamenta en fases evolutives dins del procés de cada NNA, s’ofereix als infants o adolescents un espai de formació, educació, entrenament social i terapèutic on puguin veure cobertes les necessitats , reforcin les seves habilitats i millorin la seva integració social; mentre que a les seves famílies se les incorpora al procés terapèutic d’Intervenció Familiar, des del qual es poden superar les dificultats de convivència, relacionals d’atenció i comunicació per tal de poder tornar al domicili familiar sempre que sigui possible després de superar el procés terapèutic. 

Els principis metodològics que regeixen la intervenció diària de l’equip de la REAPS són els següents: 

  • Resocialització : el nen, nena o adolescent continua formant part de la societat per la qual cosa el Centre afavoreix els vincles socials i familiars, els contactes positius amb l’exterior, i la seva participació a les entitats socials, a fi de preparar-ne la normalització social . 
  • Integritat : es contempla al NNA com una totalitat, un ésser integral. 
  • Individualització : es consideren les característiques individuals i diferenciadores de cada nena, nen o adolescent, adaptant la intervenció al seu moment evolutiu i fent-la protagonista del seu propi procés. 
  • Progressivitat : l’estada del NNA al centre es regeix per un sistema d’etapes progressives, en funció del ritme, l’evolució i els objectius assolits. 
  • Flexibilitat : el Centre aprofita en la seva intervenció educativa aquells esdeveniments i incidents que esdevinguin, i s’adapta a la tipologia particular dels nens, nenes i adolescents. 
  • Coherència i Continuïtat : hi ha una important coordinació de totes les àrees de la institució per oferir una intervenció amb unitat de criteris. 

L’equip de professionals, configurat per més de 100 treballadors/es, el componen diferents categories professionals com són: direcció, subdirecció, metge/essa, psiquiatre, infermer/a, psicòlegs/òlogues, treballadors/es socials, educadors/es, auxiliars educatius/es, monitors/es de formació i esports, auxiliars administratius, cuiners/es, auxiliars de serveis generals i vigilants de seguretat. A més, es compta amb la presència durant el curs escolar de 2 mestres de la Conselleria dEducació i Cultura. 

Informació de contacte

Email: dir.respicondejarama@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 916 580 028
Persones de contacte: Joaquina García