Residència d'Acolliment GeneralPlana Alta (Castelló)

La Residència d’Acolliment General “Plana Alta” és un servei d’atenció, destinat a acollir, atendre i educar menors d’edat que necessiten una atenció especialitzada per trobar-se en una situació de desprotecció. En tractar-se d’un recurs d’atenció temporal el període màxim d’estada, llevat major interès per al/la menor, no ha de ser superior a dos anys.

El servei està dirigit a menors de 6 a 17 anys, que estan inclosos en el sistema de protecció, la guarda i/o tutela és assumida per la Consejeria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció Territorial a Castelló , òrgan al qual competeix la direcció, supervisió i coordinació de les activitats generals del centre.

Entre les nostres funcions destaca la de prestar l’atenció i protecció necessàries que possibilitin la integritat i correcte desenvolupament dels/de les menors. De la mateixa manera som els responsables d’afavorir que duguin a terme la formació necessària per potenciar el seu procés de desenvolupament individual, per tal que el/la menor superi les seves dificultats personals, socials i familiars, i recuperi els recursos personals de relació amb si mateix, amb els seus grups de socialització de referència i amb la comunitat.

FSC, en consorci amb l’Associació Lagunduz, s’ocupa de la direcció i gestió directa d’aquest servei, que inclou el personal d’atenció, format per professionals (direcció, psicòleg, treballador social, educadors/es, tècnics/ques d’integració social i auxiliar administratiu). A més, el centre compta amb 7 treballadors/es d’atenció indirecta que pertanyen a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Informació de contacte

Email: coord.camplanaalta@utelagunduzfsyc.org
Persones de contacte: Vicent Tena