Programa Làbora de foment de l'úsde persones en risc d'exclusió social (Barcelona)

El programa Làbora, Barcelona Mercat Laboral Reservat, té com a objectiu el foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball. Es tracta d’una iniciativa liderada per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb diverses entitats socials, representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), i Creu Roja. A l’acció d’aquests agents ha de sumar-se la implicació del teixit empresarial de la ciutat.

Es tracta d’un mercat laboral reservat a les persones en risc d’exclusió social. Aquest espai cobreix una doble funció. D’una banda permet a les empreses contractar a la persona el perfil competencial de la qual s’adeqüi més a l’oferta. D’altra banda, el treball en xarxa entre Serveis Socials i l’equip de professionals de les entitats socials ofereix assessorament i suport en la selecció del millor perfil alhora que acompanya a la persona candidata de manera individual en la seva adaptació al nou lloc de treball.

El Programa LÀBORA és per tant un projecte de ciutat que treballa per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania vinculant les empreses a aquest compromís que pren forma a través de la Responsabilitat Social.

La seva gestió relacional i operativa sorgeix d’un plantejament innovador. Permet  fomentar les aliances estratègiques amb empreses i organitzacions de la ciutat per a potenciar el valor afegit i la diferenciació de l’empresa. A més, certifica el reconeixement com a organització solidària atorgant un Segell LÀBORA, que acredita que l’empresa ha formalitzat una contractació laboral amb una persona en risc d’exclusió social, vetllant així per la igualtat d’oportunitats de la ciutadania de Barcelona. 

Metodologia del programa:

Es tracta d’un programa innovador dissenyat per a aconseguir l’encaix entre l’oferta del lloc de treball i la millor candidatura. Aquest objectiu s’aconsegueix gràcies a:

a) Un treball en xarxa entre Serveis Socials i un equip de professionals experts en inserció laboral que treballen de manera coordinada i col·laborativa.

b) Un acompanyament individualitzat a els/as participants derivats de Serveis Socials, per a dissenyar itineraris d’ocupació on es treballen i s’avaluen les candidatures en relació a perfils laborals específics. Per a això s’utilitzen recursos de la ciutat en l’àmbit de l’ocupabilidad i la formació de persones en situació de desocupació.

c) Un equip de tècnics/as de prospecció que s’encarreguen de la relació amb l’empresa per a acompanyar-les de manera personalitzada en:

  • la definició perfils competencials en relació a llocs de treball, gestió de la publicació d’ofertes laborals, intermediació amb les candidatures de els/as participants Làbora, col·laboració en els processos de selecció, el seguiment posterior a la inserció…
  • l’oportunitat de beneficiar-se d’incentius econòmics i bonificacions: incentius econòmics per al foment de la creació de llocs de treball i ocupació estable impulsats des de l’àrea d’Economia i Ocupació; altres bonificacions i incentius per a la contractació de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Quines empreses i organitzacions poden participar?

Les empreses i entitats que com a mínim disposin d’un centre de treball en algun municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Les empreses i entitats de qualsevol dimensió: autònoms, microempresa, petites i mitjanes empreses, grans empreses.

Informació de contacte

Email: sandra.tatay@fsyc.org
Telèfon: 93 437 61 75
Persones de contacte: Sandra Tatay