Programa d'Inserció laboral Incorpora de "La Caixa"(Barcelona Metropolitana)

El programa d’Inserció Laboral Incorpora està gestionat per la Fundació Salut i Comunitat en col·laboració amb el Programa Incorpora “la Caixa”. És un programa d’intermediació laboral que pretén assegurar l’èxit en la integració laboral de persones en situació de risc d’exclusió o vulnerabilitat social, a través de la relació directa amb el teixit empresarial.

Aquest programa està basat en el treball en xarxa entre entitats socials del territori i el mercat laboral per promoure la incorporació al món laboral de persones que es troben en una situació de dificultat per accedir-hi: vinculades a l’àmbit de l’execució penal (reincorpora com programa específic per a persones privades de llibertat), majors de 45 anys, joves, situació d’atur de llarga durada, persones d’origen estranger, dificultat en relació al consum de drogues, diagnòstic de salut mental, discapacitat, etc.

Oferim una atenció personalitzada a:

  • Els/les PARTICIPANTS per al disseny d’itineraris personalitzats d’inserció en el qual contemplem totes les variables socials i personals que puguin estar afectant el procés d’inserció social del subjecte, promovent el desenvolupament de competències tècniques i transversals que puguin augmentar les oportunitats d’ocupació de tots els que participen en el programa, abans durant i després de la contractació.
  • A les EMPRESES per generar aliances amb el teixit empresarial que afavoreixin les sinergies de col·laboració dirigides a l’objectiu de la inserció laboral.

La nostra relació amb l’empresa es basa en la confiança per assegurar la fidelització amb el programa Incorpora, acompanyant-les de manera individualitzada en la definició perfils competencials en relació a llocs de treball; gestió de la publicació d’ofertes laborals; intermediació amb les candidatures dels/les participants, col·laboració en els processos de selecció, el seguiment posterior a la inserció; assessorament en bonificacions i incentius per a la contractació.

A través del programa In corpora i re in corpora, en col·laboració amb les entitats adherides, augmentem les possibilitats per accedir al món laboral com un pas previ a la integració social, promovent la implicació del teixit empresarial en el desenvolupament de la Responsabilitat Social Empresarial.

Informació de contacte

Email: sandra.tatay@fsyc.org
Telèfon: 93 437 61 75
Persones de contacte: Sandra Tatay
Centre: c / Belchite, 6-8, 08906 L'Hospitalet de Llobregat
Horari: Dilluns a dijous de 9-18h i divendres de 9 -15h