Habitatges amb Serveis“Concili de Trento I”

Els Habitatges amb Serveis CONCILI DE TRENTO I són una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que disposa de 39 apartaments, i que actualment proporciona allotjament a un total de 43 persones. Aquest servei el gestiona FSC des de l’1 de gener del 2009.

L’objectiu general d’aquest equipament és proporcionar a les persones que en són beneficiàries un habitatge adaptat que, d’una banda, possibiliti la seva màxima independència i, de l’altra, afavoreixi la seva participació a la vida comunitària, així com la seva integració social.

Durant l’últim any, de les persones ateses al centre, el 76% són dones i el 24% homes, amb una mitjana d’edat de 85 anys, que mantenen un acceptable grau d’autonomia pel que fa a l’organització de la vida diària i unes òptimes capacitats cognitives per a la pròpia cura personal.El principal èxit de la nostra intervenció en aquest últim exercici ha estat el de la implantació total del nostre programa d’integració amb l’entorn. Alhora, el centre publica una revista trimestral i realitza nombroses activitats culturals i d’oci que beneficien la convivència en el propi bloc d’habitatges.

Informació de contacte

Email: ctrento1@fsyc.org
Telèfon: 93 307 01 46
Persones de contacte: Silvia Salinas Flores