ALIAD@S: Accions Laborals per a la Innovaciói Acompanyament en el Desenvolupament Ocupacional i Social

En el marc de la iniciativa ALIAD@S de la Fundació Salut i Comunitat ( FSC ) englobem Accions Laborals per a la Innovació i Acompanyament en el Desenvolupament Ocupacional i Social a la Regió de Múrcia i Província d’Alacant, amb la peculiaritat del Programa Estratègic de Responsabilitat Social i Especialització Ocupacional (PERSEO) es desenvolupa, també, en 5 comunitats autònomes més (Catalunya, Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa, Aragó i Balears). Aquests programes estan adreçats a persones en situació d’exclusió i/o risc d’exclusió social amb què intervenim en els tres vèrtexs de la inclusió laboral (Orientació Formació i Intermediació):

ORIENTACIÓ:

  • Millora de l’ocupabilitat de persones en situació d’exclusió des de diferents processos, sistemes i nivells.

Iniciat el 2020 a la província d’Alacant i subvencionat amb càrrec a l’assignació tributària del  0,7% de l’IRPF de  la Generalitat Valenciana.  Aquest programa s’actua a través de l’acompanyament en itineraris d’ocupació personalitzats.

Les activitats principals del programa són el desenvolupament d’actuacions individuals i grupals d’orientació i/o formació d’acord amb l’itinerari establert prèviament, i la intermediació amb el teixit empresarial, ajustant les necessitats tant de les persones com de les empreses amb què col·laborem.

FORMACIÓ:

  • Coneix-T, Empra-T. Itineraris grupals per al desenvolupament personal i professional de persones en situació de risc o exclusió social

Iniciat el 2021 a la província d’Alacant i subvencionat amb càrrec a l’assignació tributària del  0,7% de l’IRPF de  la Generalitat Valenciana.

Amb aquest programa es pretén la millora de la qualitat de vida de les persones en situació dexclusió o risc dexclusió facilitant la seva inclusió activa en làmbit laboral.

Les activitats principals del programa es basen en la participació en tallers grupals on, a través de la impartició de píndoles formatives per part dels nostres professionals o empreses col·laboradores es treballa en competències prelaborals, laborals, predigitalts i digitals. Aquests tallers, amb caràcter eminentment pràctic, es dirigeixen a grups reduïts per respondre a les seves necessitats sociolaborals i acompanyar-los en el procés de millora de l’ocupabilitat i el manteniment dels seus èxits.

  • Digitalitza-T. De la inclusió digital a la inclusió social

Iniciat el 2022 a la Regió de Múrcia i subvencionat amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF de la Regió de Múrcia.

Amb aquest programa es pretén reduir la bretxa digital de les persones en situació o risc d’exclusió social perquè estiguin connectats a la realitat actual a través de l’adquisició de competències digitals. Amb això es vol promocionar la igualtat d’oportunitats, la inclusió social, l’ocupació de qualitat i l’autonomia.

Les activitats principals del programa es basen en la impartició d’una sèrie de píndoles formatives eminentment pràctiques i adaptades al nivell ia la demanda dels destinataris. El desenvolupament es realitza a través de grups reduïts d’entre 3 i 6 persones on cada persona acudeix amb el telèfon mòbil per aprendre des de la pràctica i des del recurs de què ja disposen.

INTERMEDIACIÓ:

  • PERSEO, Programa Estratègic de Responsabilitat Social i Especialització Ocupacional per millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’exclusió o risc d’exclusió social .

Iniciat el 2020, es desenvolupa a Aragó, Balears, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia i subvencionat pel  Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030,  amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF .

Amb aquest programa es pretén millorar l’ocupabilitat de les persones en exclusió o risc d’exclusió social a través de la responsabilitat social dels ocupadors/es.

Les activitats principals del programa són tant d’intermediació com de sensibilització, i entre d’altres hi ha: gestió d’ofertes, acompanyament a empreses i participants, visites a instal·lacions de les empreses, píndoles formatives tant de sensibilització a empreses com de sensibilització i intermediació a participants, formació introductòria a la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) per a empreses, formació a mida, voluntariat corporatiu o el desenvolupament de programes de mentoria.

Informació de contacte

Email: coord.aliados@fsyc.org
Telèfon: 676524916
Persones de contacte: María Jiménez-Alfaro