Socidrogalcohol ha realitzat recentment, amb el suport del Pla Nacional sobre Drogues (PNSD), una Guia Clínica de Cannabis basada en l’evidència científica, adreçada a professionals de la salut que treballen en la prevenció i el tractament de les addiccions. El nostre company Otger Amatller, coordinador del Departament de Prevenció de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha participat com a autor en aquesta guia.

L’objectiu d’aquesta guia és facilitar eines basades en l’evidència científica més recent als professionals que treballen en la prevenció i en el tractament del consum de cànnabis. El document no inclou aspectes com la situació legal del cànnabis o el seu ús medicinal, ja que per això es requereixen guies específiques elaborades per professionals d’altres àmbits, segons matisa Socidrogalcohol.

La guia inclou un pròleg de Joan-Ramon Villalbí, delegat del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, del qual destaquem els paràgrafs següents:

  • “El cànnabis és la substància il·lícita més consumida a Espanya. És la droga que més persones declaren haver consumit si no tenim en compte les que són de curs legal com l’alcohol i el tabac. A més, al llarg de les darreres dècades, s’aprecia un increment tant en la freqüència com en la intensitat del consum. Amb un segment de consumidors diaris creixent, no ha d’estranyar que s’hagi convertit en una de les substàncies que porten més persones a buscar ajuda per deixar-la als centres d’atenció a les addiccions. Entre les drogues il·legals, el cànnabis se situa actualment en segon lloc darrere de la cocaïna i molt per sobre dels opiacis pel que fa al nombre de demandes d’inici de tractament; de fet, a moltes províncies és la primera”.
  • «Aquesta guia ofereix a les persones que treballen en la prevenció i en el tractament de les addiccions un text de referència excel·lent, rigorós i actualitzat, i n’és una mostra més dels fruits que s’obtenen a partir d’una col·laboració que és principi bàsic de la concepció i el funcionament del Pla Nacional sobre Drogues, que comporta la sinergia de tots els interlocutors que el conformen”.
  • “En un país com Espanya, que compta amb una organització política i de l’administració molt descentralitzada i també amb una societat civil organitzada i forta, un problema complex només es pot abordar conjuntament. Va des d’allò local -on hi ha els problemes- i allò autonòmic -on es gestionen els serveis- fins a l’Administració General de l’Estat. Comprèn els esforços del sector públic i els de les entitats sense ànim de lucre i associacions”.

L’elaboració d’aquesta guia era necessària, tenint en compte que el candabais té efectes adversos demostrats científicament: afecta el sistema respiratori i pulmonar, en ser la seva principal via d’administració, i també té conseqüències negatives sobre el sistema cardiovascular, ja que pot ser un desencadenant d’un infart de miocardi, segons fonts de Socidrogalcohol .

A més, assenyala que hi ha proves que evidencien que el cànnabis té efectes adversos a l’embaràs i en nounats, que poden estar exposats als compostos nocius del cànnabis, també a través de la llet materna. Això pot causar dèficits en funcions cognitives i alteracions de conducta a través del desenvolupament cerebral alterat.

L´ús d´aquesta substància també s´ha relacionat amb alguns tipus de càncer com el de pulmó, cap, coll i testicular. D’altra banda, més enllà de les conseqüències físiques, el consum de cànnabis també s’associa a trastorns psiquiàtrics importants, principalment la psicosi i l’esquizofrènia.

A més, augmenta lleument el risc de desenvolupar depressió i influeix en els trastorns d’ansietat, segons recull el portal especialitzat en notícies i divulgació científica sobre drogodependències Lasdrogas.info, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat.

Més informació:

Guía Clínica de Cannabis – Socidrogalcohol – lasDrogas.info