El Centre d’Acolliment de Menors (CAM) d’Ateca, a Saragossa, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, ha engegat recentment un taller de ioga per a principiants, plantejat com una activitat innovadora. El taller s’està fent amb bones perspectives a les pròpies instal·lacions del centre, en tractar-se d’un entorn de confiança, on els nens, nenes i adolescents (NNA) poden trobar un ambient segur. El taller es realitza amb periodicitat setmanal, cada divendres, de manera transversal amb altres tallers duts a terme al servei i és impartit per una professional externa al recurs, que ens relata la vivència de la seva primera classe.

El taller està inspirat en el programa “Yoga Sensitive” aplicat com a teràpia, que va ser desenvolupat al Centre de Trauma del Justice Resource Institute el 2002 per promoure una major sensació de seguretat en les persones traumatitzades, mentre participen en un exercici que se centra en la consciència corporal.

El nucli central del programa resideix en la premissa que les persones que, durant la infantesa de manera reiterada i durant un període prolongat de temps, han patit maltractaments, abusos físics, psíquics, sexuals o algun tipus d’episodi violent, poden desenvolupar al llarg de les seves vides un tipus de trauma anomenat “trauma complex” i que comporta certes dificultats per a la regulació interna de la persona.

En aquest sentit, de manera general, i d’acord amb l’evidència científica, es pot afirmar que la capacitat de percebre, analitzar, interpretar el que passa al voltant sol estar molt desenvolupada, mentre que la de sentir, processar i integrar les sensacions internes , es veu perjudicada.

El ioga sensible al trauma (YST) és un mètode que sorgeix com a tractament complementari a la psicoteràpia tradicional que se centra especialment a treballar les conseqüències d’aquest trauma complex que, per altra banda, és molt comú entre els nens, nenes i adolescents (NNA) que s’atenen al Centre d’Acolliment de Menors (CAM) d’Ateca.

La proposta de YST és un abordatge des del somàtic/corporal. Per això, es planteja com un tractament complementari a les teràpies psicològiques o cognitives on la premissa “El trauma passa pel cos” és una màxima fonamental a les bases teòriques de l’activitat.

Els seus objectius principals són alleujar els efectes del trauma sobre el sistema nerviós del cos; millorar en aspectes de sociabilitat llastats per experiències traumàtiques anteriors i generar independència emocional en aquests joves. Així mateix, fomentar la seva autoestima i autocontrol i ajudar-los a prestar atenció al que succeeix en el moment present.

D’altra banda, ajudar els NNA a sentir, processar i regular els estats i sensacions internes, així com empoderar, reconnectar-los amb el seu cos, sensacions, en un marc de cures individuals i col·lectives.

En aquesta notícia, recollim a més la vivència de la Pilar, monitora del taller de ioga al Centre d’Acolliment de Menors d’Ateca, que així ens la relatava: “Recordo quan vaig arribar al centre una tarda de divendres per impartir un curs de ioga a nois i noies adolescents. Em portaven amb cotxe i el meu cor bategava expectant, era la primera vegada que ho feia d’aquesta manera i la meva expectativa estava oberta a donar el millor de mi i passar una bona estona practicant, i que, a més, els servís als joves per a les seves vides dins i fora del centre, és a dir que arribés a ells/es, dins/es, a cadascun dels seus cossos i vides”.

Segons ens traslladava, la seva primera intenció va ser “crear aferrament, donar-los estima i la meva mirada incondicional, i poder ajudar-los a gestionar les seves emocions, no des de la superprotecció, sinó deixant-los el seu espai. Per això, crear aferrament responent a les seves necessitats des del meu rol de professora de ioga, era el més important per a mi”.

D’altra banda, ens explicava que ANVI, jove usuària del servei, va prendre la iniciativa del quadern de ioga i el va titular “Som ioga”. “A mi em va encantar perquè vaig sentir sense paraules l’essència del que volia transmetre a les primeres classes, encara que teníem opinions també variades al voltant del que ens inspira les paraules som ioga. De manera que vam fer una pluja d’idees entre tots dos grups, juntament amb els educadors Johanna i Christian que compartien també la classe”, afirmava Pilar.

Cal assenyalar que la metodologia duta a terme al taller, tal com s’ha contemplat des de la direcció del centre, té un caràcter participatiu. El ioga sensible al trauma es formula a partir de 4 dominis centrals: ambient (l’espai ha de ser acollidor, segur i còmode per als NNA vulnerables); exercici físic (es fa èmfasi en les sensacions internes per fomentar sentiments de seguretat i autoacceptació); espai (ha de ser suficient entre els participants per fomentar aquest espai de seguretat, així com qualitats del monitor (les seves instruccions no han de ser directives, per tal de promoure la sensació que els NNA mantenen el control).

Pilar, formadora del taller, ens explicava a més com es va anar desenvolupant la primera sessió: “la pràctica de ioga es duu a terme normalment en grup, és el més habitual, dirigida per un professor/a que actua com a intermediari entre l’ensenyament i el alumne/a, per això és una pràctica també i alhora individual i cadascú pot viure lliurement ia la seva manera. D’aquesta manera, ens trobem amb dos oposats: el som i el jo sóc , allò grupal i allò individual, i els dos aspectes es fan necessaris per a una bona classe. Vam ser un grup que ens vam unir amb una finalitat comuna en un espai íntim que ens va permetre estar amb nosaltres mateixos”.

D’altra banda, atenent el perfil dels usuaris del centre, aquest taller està dissenyat per aconseguir diferents beneficis en adolescents amb dificultats d’adaptació social i/o familiar amb antecedents d’experiències traumàtiques a la infància; adolescents amb gran inestabilitat emocional i greus problemes de conducta que els porten a protagonitzar conductes d’autoagressivitat, heteroagressivitat, i/o conductes autodestructives i adolescents que, a més, presenten trets vulnerables de personalitat.

Pel que fa als beneficis de la pràctica del ioga en aquesta primera sessió, Pilar ens traslladava que “ens va servir per focalitzar-nos al nostre interior, buidar la ment, gestionar l’estrès, ens va permetre a més sortir del sedentarisme, ens va relaxar i ens va oferir tranquil·litat, entre molts altres beneficis. A més d’arribar a la comunitat, es va instal·lar de forma individual a cadascú de nosaltres, sense límits de cap tipus, per la qual cosa no puc estar més agraïda a les persones participants en l’activitat per aquests bons resultats aconseguits conjuntament” .

Finalment, cal assenyalar que, durant aquest any, el Centre d’Acolliment de Menors d’Ateca preveu fer un total de 37 sessions, amb una mitjana d’assistents de 18 NNA i una durada mitjana de les sessions de 60 minuts.