Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència cap a les Dones, que tindrà lloc el proper dia 25 de novembre, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania-VIC Dones de l’Ajuntament de Vic, a Barcelona, ha organitzat diverses activitats dirigides a tota la ciutadania. La nostra companya Gemma Cánovas Sau del Servei d’Atenció Psicològica de l’Institut Català de les Dones (ICD), gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Barcelona, ha ofert recentment una interessant xerrada.

La violència masclista. Efectes en l'estat emocional de les dones: detecció, suport psicològic i prevenció

Al llarg de l’exposició, es van tractar els següents temes: indicadors psicològics del maltractament en les dones; efectes psicosomàtics de les dones que pateixen violència de gènere; models d’intervenció professional; efectes de la victimització secundària; eines per a la prevenció i aspectes referents al material bibliogràfic i recursos.

La violència masclista és una xacra social que afecta moltíssimes dones de totes les edats, condició social i nivell cultural, és per tant un fenomen transversal. La violència de base sempre és psicològica, cal subratllar que encara no està prou tinguda en consideració a nivell social – legal.

En un percentatge de casos també és física, es produeix de forma freqüent o esporàdica.Aquest fenomen no només comporta un degoteig de víctimes mortals any rere any, sinó que incideix de forma destructiva en frenar o anul·lar la capacitat creadora de les dones que la pateixen, produint una espècie d’anul·lació de les seves potencialitats com a persones, amb dret al seu desenvolupament personal ia ser subjectes actius de la seva existència.

Les estadístiques indiquen que, fins al tercer trimestre d’aquest any, a Catalunya s’han produït 12.798 denúncies i ha hagut 12.907 víctimes ateses, 9 víctimes mortals segons dades del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Dades que posen en relleu la magnitud de la problemàtica.

Evidentment, sempre cal tenir en consideració les característiques de cada situació i de cada dona, però entre els indicadors més freqüents, l’existència del maltractament es caracteritza perquè pateixen una relació de domini, control, aïllament social-familiar, gelosia obsessius, menyspreus, humiliacions en privat i / o públic, submissió sexual, econòmic, etc. En aquest clima tòxic que pot prolongar anys i produir-se no només en el marc de relacions de convivència, les dones afectades van entrant en un procés similar a un “segrest emocional” que s’ha comparat amb la “Síndrome d’Estocolm” (S. Ferenci ) per a la identificació de la persona segrestada amb el segrestador, salvant les diferències de cada situació, és clar.

La dialèctica que s’estableix té com a equació primordial la relació simbòlica: amo-sotmesa, per aquest motiu la recuperació d’aquestes dones passi inexorablement per desocupar el lloc trampa que les condueix a l’anul·lació de ser persones en condicions d’igualtat i dignitat amb aquest altre amb el que han establert un vincle afectiu.

Observem que les dones maltractades que són mares en l’actualitat, i cada vegada amb més freqüència, viuen els efectes d’un patiment afegit: la violència dirigida a elles a través dels fills / es en comú amb l’agressor, violència que reben per mitjà d’amenaces contínues, situació de risc real dels menors quan estan amb els pares, plets legals que mai acaben per les custòdies o règims de visites, temes econòmics injustament resolts que les deixen en un context molt vulnerable i tot un seguit de lluites que les van desgastant en el procés posterior de recuperació emocional, fent-ho si cap encara més complex.

Els efectes també més freqüents de patiment psicològic a nivell general a les dones són: baixa autoestima, inseguretat, motivació, ansietat, angoixa, sentiments de culpabilitat, dissociacions perceptives, agreujament de símptomes en dones amb patologies prèvies al maltractament, etc. En relació amb la seva salut física, s’observen també manifestacions psicosomàtiques diverses. Les dones que arrosseguen en la seva història vital vivències de violència o abusos en la seva família d’origen o addiccions tenen un plus afegit que les pot situar en un grau de risc, pel que fa a repeticions de relacions tòxiques-destructives, el que caldrà reconsiderar de forma específica.

A l’hora de plantejar els models d’intervenció professional a nivell psicosocial, cal tenir en consideració unes pautes bàsiques: l’escolta sense prejudicis previs, proporcionar contenció, orientació i les pertinents derivacions a serveis especialitzats. Els tipus d’atenció poden ser individuals i / o grupals, en funció de les característiques i situació de cada dona i dels seus fills / es si els tenen.

Les dones que atenem a aquests serveis estan freqüentment en processos previs o posteriors a una ruptura de relació de parella, amb tots els factors afegits de la conflictivitat que comporta el ser víctimes de maltractament. Per tant, inevitablement han de travessar un procés de dol que no només té a veure amb la pèrdua de la relació, sinó amb la pèrdua d’un projecte de família.

Al llarg de la relació de parella, han tingut lloc també períodes de bonança ( “llunes de mel”) per curtes que siguin, però aquests han estat combinats amb el maltractament. Moltes dones ens diuen: “amb ell pujava al cel i després baixava a l’infern”, la nostra tasca consisteix a acompanyar-les a que prioritzin la seva dignitat personal per sobre de tot, ja que el balanç de la relació destructiva que han mantingut no les compensa.

Cal posar en evidència també els efectes adversos de situacions que portin a victimitzacions secundàries en els processos que van des de en quines condicions fan la denúncies pertinents, l’estat emocional en els processos judicials, diagnòstics psicològics-metges que no tenen prou en compte la seva situació com a dones maltractades, mediacions o teràpies de parella contraindicades. En els casos d’agressions i abusos sexuals que no es donen únicament en el marc de la relació o convivència en parella estable, també s’han de considerar i tractar de fer prevenció d’aquests factors, ja que encara en la nostra societat hi ha trampes relacionats amb estereotips de gènere que interfereixen a l’hora d’atorgar a aquestes dones la credibilitat que mereixen.

En el camp preventiu és fonamental seguir amb les tasques informatives a la població en general, i específicament des de les etapes que van des de la segona infància i l’adolescència, implicant tant a l’àmbit educatiu com a les famílies. En relació amb les dones ja afectades que estan patint maltractament, hem de considerar que cal respectar el seu temps intern per prendre les decisions necessàries, acompanyant-les en tot moment i valorant el nivell de risc de la seva situació personal i dels seus fills / es, si els tenen.

En el debat molt participatiu posterior a l’acte, també es va donar suport per part de les assistents, la idea exposada que fer prevenció en aquest àmbit, implica proporcionar professionals especialitzats implicats / es que tinguin a l’abast espais per compartir experiències i debatre les situacions de les usuàries que s’atenen, així com supervisions periòdiques. No oblidem que el repte de cuidar els que cuiden és la millor forma d’assegurar l’eficàcia de les tasques professionals.

Gemma Cánovas Sau 
Psicòloga clínica – psicoterapeuta amb enfocament de gènere 
Servei d’Atenció Psicològica de l’ICD Barcelona, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat.