Des del Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) en Drogodependències del centre penitenciari de Brians 1, servei gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Barcelona, presentem el treball conjunt amb els alumnes de cursos especialitzats en els camps del disseny, l’enginyeria i la comunicació, reconeguts a nivell europeu del Centre Elisava de Barcelona, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

El projecte Elisava té un històric que ens sembla interessant poder tenir en compte. L’any 2019, el CAS Brians convida a la Shaina Joy, autora del llibre “La paraula mes sexy es si”, a participar a les taules de reflexió per al Dia de la Dona del mateix any, amb la finalitat d’aprofundir el concepte de consentiment.

El ressò d’aquesta col·laboració en la població comunitària va propiciar una nova acció educativa, essent l’objectiu la creació d’una exposició sobre el consentiment, on s’aprofundia en la idea que el consentiment és el punt de partida de qualsevol trobada sexual: l’eina més poderosa en el camp del sexe (Joy, 2019: 125).

L’exposició es va planificar com una acció de sensibilització educativa per a fomentar la cultura del consentiment en la població penitenciaria i es va publicar, tenint en compte els missatges donats per l’autora del llibre, reformulats pels participants del grups educatius del CAS de Brians 1 i 2, i les imatges proposades per la il·lustradora del llibre. L´ exposició ha estat disposada en el Departament de Comunicacions/Vis a Vis del Centre Penitenciari Brians 1 i 2.

Fruit del diàleg i la col·laboració amb la autora al llarg del procés creatiu de l´exposició, sorgeix la oportunitat de treballar amb ella en el marc de la assignatura que imparteix a l’Escola Elisava de Barcelona.

El Projecte “Elisava x CAS” tenia com a objectiu inicial crear un material gràfic fruit d’un procés participatiu entre els alumnes d’Elisava i un grup d’usuaris del CAS Brians 1, amb l’objectiu de millorar la salut a les presons.

La temàtica a treballar es va centrar en el treball en profunditat del concepte resiliència. Per a que el treball fos àgil i profitós per a totes i tots, es van crear 6 grups. Aquests grups es van generar a partir de temàtiques que es relacionen amb el concepte de resiliència: combat, supervivència, força, aprendre, canvi i daltabaixos. La modalitat de treball va combinar moments presencials i altres online.

El projecte es va desenvolupar amb la participació activa de 25 alumnes de l´Escola Elisava dinamitzats per la mestre Shaina Joy, docent de la l’assignatura “Context i usuari II” i 12 pacients CAS, acompanyats per als educadors del servei.

Aquest projecte ha estat un repte a diferents nivells, tan a nivell d’infraestructura com a nivell de metodologia de treball. Alhora ha suposat una oportunitat per a aprendre, tan per a nosaltres com a professionals i recurs, com per als usuaris del CAS. La il·lusió i les ganes inicials que van motivar participar en aquesta proposta han estat al llarg del projecte generant aprenentatges conjunts i vincles de respecte i cooperació interpersonals, la qual cosa és molt motivadora.

Mostrem un exemple de material:

Revista subgrup “Combate”