La Fundació Salut i Comunitat (FSC), com a entitat especialitzada en l’àmbit de les drogodependències a nivell estatal, comparteix el comunicat, i sentir que s’hi reflecteix, de la Unió d’Associacions i Entitats d’Atenció al Drogodependent (UNAD) , en el qual sol·licita que s’inverteixi en prevenció, després dels resultats de la XIV Enquesta sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES 2021), que es realitza a nivell estatal entre estudiants de 14 a 18 anys. Al comunicat també s’hi ha adherit, entre d’altres entitats, la Federació Catalana de Drogodependències (FCD).

L’enquesta mostra que la droga consumida per un percentatge més alt d’estudiants d’ensenyaments secundaris a l’últim any és l’alcohol (70,5%) i, en segon lloc, el tabac (30,7%). La Xarxa d’Atenció a les Addiccions (UNAD) valora amb precaució els resultats de l’última Enquesta ESTUDES, respecte al consum de substàncies entre estudiants d’ensenyaments secundaris.

La investigació, publicada recentment pel Ministeri de Sanitat, reflecteix un lleuger descens en el consum d’alcohol, cànnabis, tabac i cocaïna. Tot i que aquestes baixades són mínimes i no impliquen que la problemàtica de les drogues estigui resolt, perquè les demandes d’ajuda per addicció segueixen creixent, tal com afirma aquest comunicat.

L’informe confirma un repunt rècord en el cas dels hipnosedants, tant en nois com en noies, davant d’això, s’alerta que “es tracta d’un símptoma de com la pandèmia no només afecta el sistema econòmic i social, sinó també a la salut mental de la població jove”.

Entre les addiccions sense substància, es considera “molt preocupants” les xifres respecte al joc en línia, que han practicat el 9% d’estudiants a l’últim any i que provoca que el 3% presenti un possible cas de joc problemàtic.

Per això, s’incideix en una inversió més gran en campanyes de prevenció i en el manteniment dels recursos d’atenció dirigits a persones joves que puguin desenvolupar addiccions, cosa que compartim des de la Fundació Salut i Comunitat, tal com hem manifestat en notícies prèvies.