Xavier Giménez és educador social i porta treballant a la Fundació Salut i Comunitat (FSC) des de fa gairebé 7 anys, en què ha exercit diferents funcions professionals. Hi va començar com a auxiliar de tuteles del Servei de suport “Amb tu” a Barcelona, ​​adreçat a persones amb diagnòstic en salut mental en l’exercici de la seva capacitat jurídica i social, del qual és actualment director. El servei es duu a terme en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) de la Generalitat de Catalunya. Compte a més amb experiència laboral com a educador social a CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa) amb adolescents. Aquesta entrevista ens permet conèixer-lo millor, així com la feina que realitza actualment a FSC.

– Des de quan treballes a la Fundació Salut i Comunitat i com s’ha anat desenvolupant la teva trajectòria professional?

Vaig començar a treballar a FSC, concretament al Servei de suport “Amb tu”, adreçat a persones amb diagnòstic en salut mental en l’exercici de la seva capacitat jurídica i social, el novembre de 2017. Vaig entrar com a auxiliar de tuteles. Al cap de poc temps, em van promocionar com a referent de tuteles.

El març del 2020, arran de la pandèmia generada pel COVID-19, vaig anar a coordinar el dispositiu d’emergències de l’Ajuntament de Barcelona a la Fira de Barcelona. Allà vaig fer tasques de gestió, coordinació i de direcció de l’equip tècnic.

En acabar l’encàrrec, em van promocionar responsable d’equips de l’àrea social i, posteriorment, coordinador social. Actualment, des del desembre del 2022, sóc el director del Servei de suport “Amb tu”.

– Què destacaries des de la posició de lideratge que exerceixes en aquest servei?

Em sembla imprescindible comptar amb un equip de professionals motivats, implicats i amb ganes d’aportar, que estiguin compromesos amb la missió i els valors del servei. Considero que la transparència, la proximitat, la flexibilitat i una bona comunicació són clau per liderar un equip de 30 professionals que exerceixen una tasca molt complexa i d’una gran càrrega emocional.

– Què et va motivar a especialitzar-te en l’educació social?

El poder ajudar persones i fomentar la integració social. Aportar, acompanyar i escoltar. L’atenció directa en situacions complexes a aquelles persones que no tenen les mateixes oportunitats que altres o que estan transitant per situacions de vulnerabilitat. També, poder visibilitzar els col·lectius més vulnerables. En definitiva, treballar amb les persones i per a les persones, des d’una perspectiva inclusiva, d’igualtat i de respecte, va ser el que em va motivar a treballar com a educador social.

D’aquests 30 professionals que treballen al servei, 21 professionals conformen l’equip social. És un equip interdisciplinari de l’àmbit social, integrat per psicòlogues, treballadores socials, integradores socials i educadores socials.

– En relació amb el treball que es fa al servei des de l’educació social, què ens podries dir?

Destacaria que, com a disciplina pedagògica, l’educació social té com a objectiu la integració social dels diferents grups socials, fomentar la promoció i la participació social. Per aquesta raó, busquem que al nostre equip sempre hi hagi presència d’educadors/es socials (actualment som 6) per promoure els models d’intervenció i estratègies, per tal de potenciar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia personal, la responsabilitat, el respecte i l’apoderament per assolir-la.

També, des d’aquesta disciplina, es dissenyen els plans de treball individuals (PTI), basats en la voluntat, la inclusió i la participació plena en tots els àmbits de la vida social de les persones ateses; sempre a través del víncle i dels límits en un marc socioeducatiu.

– En el teu cas, com ens has comentat, vas treballar primerament com a educador social en aquest servei. Com va ser l’experiència?

Sí, en el meu cas vaig treballar com a educador social (auxiliar i referent de tuteles) més de 3 anys i, posteriorment, com a responsable i coordinador dels equips, liderant les estratègies d’intervenció i el seguiment dels plans de treball.

Ser el referent social té una gran responsabilitat i, moltes vegades, genera situacions d’estrès i frustració. Però alhora és gratificant i completament necessari. Poder treballar a través del vincle, adaptant-te a cada persona, desenvolupant competències i habilitats socials i comunicatives per arribar a generar canvis a les persones és una tasca molt bonica i intensa.

Així mateix, vull destacar el fet d’haver treballat amb persones que tenen situacions i realitats molt diferents i haver adquirit experiència professional en salut mental, addiccions, discapacitat, gent gran, violència de gènere, sense llar, etc. També, la creativitat i la versatilitat que es requereix per vincular amb les diferents persones. Igualment, poder conèixer els recursos de les diferents xarxes d’atenció del territori.

– Centrant-nos ara al Servei de suport “Amb tu”, adreçat a persones amb diagnòstic en salut mental en l’exercici de la seva capacitat jurídica i social, quin diries que és el seu objectiu fonamental?

El servei té com a objectiu garantir mesures de suport proveïdes judicialment (i des del 2021, notarialment) per a l’exercici de la capacitat en condicions d’igualtat a persones amb diversitat funcional intel·lectual, salut mental i gent gran. El seu objectiu és garantir el seu dret a decidir sobre el seu projecte vital i la seva autodeterminació, promovent-ne l’autonomia personal i garantint-ne la voluntat.

– Què destacaries com a més rellevant des de la posada en funcionament?

El servei va tenir el seu primer encàrrec el 2008, amb un total de 6 persones tutelades, i actualment en som més de 300. Destacar com ens hem adaptat a la reforma legislativa del setembre del 2021, pel que fa a les persones amb discapacitat. Així com tenir una capacitat d’adaptabilitat i resiliència per superar les diferents adversitats que suposen gestionar un equip que treballa amb persones amb patologia dual d’alta complexitat.

– Quin tipus d’activitats/accions dueu a terme?

Realitzem activitats en tres àrees:

  • Àrea psicosocioeducativa: seguiment individualitzat i integral. Realitzar l’acollida, la informació i l’orientació, així com la valoració, la planificació, el seguiment i l’avaluació de les persones amb la mesura de suport. Així mateix, l’elaboració del pla de treball individualitzat i l’atenció directa a totes les necessitats de la persona assistida.
  • Àrea jurídica: acompanyament (i si cal, representació) en tots els interessos jurídics de les persones assistides.
  • Àrea economicoadministrativa: gestió i administració dels interessos econòmics i patrimonials de la persona concernida (els ingressos i les despeses de la persona).

– A quantes persones heu atès des de la posada en funcionament del servei?

Hem atès 695 persones.

– A quantes ateneu actualment?

Actualment estem treballant amb 302.

– De quina manera feu seguiment a les persones participants i amb quina periodicitat?

Fem un mínim de 2 visites mensuals a les persones ateses i aquesta freqüència augmenta, en funció de les necessitats de les persones. A més de les visites i acompanyament a les persones usuàries del servei, també cal afegir les coordinacions amb els professionals de la xarxa i familiars, entre d’altres. Es fa un treball individualitzat i integral, a l’entorn més proper de la persona.

– Per finalitzar l’entrevista, amb què et quedaries de la feina que exerceixes com a director del servei, fins ara?

Amb la implicació, el compromís i la humanitat de l’equip professional, amb les ganes d’aprendre i d’ajudar. Amb la seva persistència i inconformisme, i amb les ganes de poder generar canvis.