La Fundació Salut i Comunitat (FSC) segueix desenvolupant el projecte “Reforç de les capacitats i de la participació institucional i comunitària en relació a les Violències Basades en el Gènere (VBG) i els Drets Sexuals i Reproductius (DSR) en els departaments de Pikine i Guédiawaye (Dakar, Senegal)”. Es tracta d’un projecte de cooperació internacional que FSC ha impulsat juntament amb l’associació de Joves Units per la Democràcia, la Ciutadania, el Lideratge i el Gènere (JEUNEDEV) de Senegal, contrapart local, i que compta amb el finançament de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa, a Barcelona.

El projecte, que s’està duent a terme des de l’octubre de 2020 i es perllongarà fins a setembre de 2021 a 5 comunitats de la perifèria de Dakar, ha iniciat les accions previstes de sensibilització comunitària impulsades per 5 dones joves de les pròpies comunitats en matèria de drets sexuals i reproductius i violències basades en el gènere. Això ha inclòs, tallers escolars, accions amb dones i homes de les comunitats i una campanya digital.

Tallers escolars

S’han realizat 3 tallers escolars a un total de 331 infants i joves d’entre 10 i 17 anys de centres educatius, clubs escolars, associacions culturals i socials.

Es va partir de la projecció d’un episodi de la sèrie senegalesa “Ndèye Fatou” sobre les violències sexuals i la mutilació genital femenina, seguida d’un espai d’intercanvi i discussió.

En els tallers, s’han abordat les violències sexuals dins l’àmbit de la família, concretament, l’abús sexual infantil i mutilació genital femenina; les violències sexuals en l’àmbit escolar perpetrades pel professorat, principalment cap a les nenes i noies joves; la higiene menstrual; les infeccions de transmissió sexual (ITS); i els embarassos precoços i no desitjats, resultat de les agressions sexuals en l’àmbit escolar.

Tallers amb dones

En el marc de diferents col·lectius de dones, s’han realitzat 5 tallers destinats a 271 dones de més de 30 anys on s’han abordat les violències de gènere, inclosa la mutilaió genital femenina. A més de les violències físiques i sexuals dins l’àmbit de la parella, s’han destacat les violències sexuals exercides per la família o les persones properes.

La pobresa i la massificació han estat assenyalades com a facilitadores de les violències sexuals; així mateix, el desconeixement dels canals de support a les víctimes i el context sociocultural com a elements que dificulten les accions contra les VBG. També, s’ha parlat sobre la importancia de l’accés a serveis de planificació familiar per tal de poder espaiar els naixements i sobre les restriccions legals per a l’avortament a Senegal.

Tallers amb homes

S’han dut a terme 5 tallers en matèria de DSR/VBG i corresponsabilitat, dirigits 282 homes de més de 35 anys. Els delegats dels barris, els imams, els caps de família i els actors polítics han estat els principals objectius diana.

L’activitat ha consistit en visitar aquests homes als seus barris i conversar amb ells, en relació a les violències físiques i sexuals que experimenten principalment les dones joves i els infants, en el sí de les seves famíles. S’ha insistit especialment en el rol dels homes en la eradicació de les violències sexuals. Així mateix, s’ha abordat la qüestió de la importancia del registre civil dels infants en néixer, fet que, quan no es produeix, genera un fort impacte negatiu en la seva escolarització, constituïnt una altra forma de violència cap als i les menors.

Campanya de sensibilització digital i emissions radiofòniques

S’ha fet difusió dels tallers anteriors duts a terme per les dones joves líders a les seves pròpies comunitats mitjançant les xarxes socials de JEUNEDEV, arribant a un total de 7.443 persones de Pikine Nord i Ndiarème Limamoulaye.

Així mateix, les 5 dones joves líders, junt amb la coordinadora de JEUNEDEV i representants de l’administració local, han participat en 2 emissions de ràdio a les 2 principals emissores de les Comunes de Pikine Nord i Ndiarème Limamoulaye, Radio Oxygène FM i Radio Guédiawaye FM, que compten amb una audiència del 70% de la població de Pikine Nord (59.375 habitants) i de Ndiarème Limamoulaye (37.340 habitants).

Propers passos

Durant els propers 3 mesos, entre juliol i setembre de 2021, està prevista la constitució de comitès comunitaris encarregats de dissenyar i implementar un Pla d’Igualtat de Gènere a cadascuna de les 5 comunitats, amb el suport de les autoritats locals.

Globalment, el projecte s’inscriu en la promoció i defensa dels drets humans i de l’equitat de gènere en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i dels objectius i les línies estratègiques contemplades en el Pla Director de Solidaritat i Cooperació internacional de l’Ajuntament de Terrassa.

La Fundació Salut i Comunitat compta amb una llarga trajectòria en l’àmbit de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament en el continent africà. A més del Senegal, l’entitat va estar més de 10 anys cooperant a la regió de la Cabília (Algèria), en el marc d’un projecte sobre violències basades en el gènere i drets sexuals i reproductius.