Com a complement a el Servei d’acompanyament a famílies amb lloguer social (SEAFAS) que la Fundació Salut i Comunitat (FSC) desenvolupa a la província d’Alacant des 2016, aquest any hem incorporat el programa “Píndoles digitals per a la millora de la qualitat de vida de les persones i les famílies”, finançat per una partida de l’IRPF de la Generalitat Valenciana de l’exercici 2019.

Aquest programa té com a objectiu trencar la bretxa digital que existeix a les llars de les famílies a les que acompanyem, facilitant l’aprenentatge en noves tecnologies a mares i pares, amb el propòsit d’apropar-los a l’context actual en què es mouen diàriament, tant ells/es mateixos/es, com els seus fills i filles, i que els puguin donar suport i acompanyar en el bon ús d’aquestes eines.

Les persones adultes poden transmetre d’aquesta manera en el seu entorn familiar una informació útil que part de el coneixement adquirit en aquestes sessions teoricopràctiques. En aquest sentit, “és essencial comprendre la necessitat de formar a pares ia educadors perquè actuïn com a agents de prevenció primària, de manera que s’aconsegueixi arribar a tot el teixit social” (Labrador, Requesens y Helguera, 2015:9).

SEAFAS promou una inclusió digital responsable

El programa aborda diversos continguts relacionats amb la temàtica a tractar, com ara la descàrrega de l’certificat digital, la utilització de contrasenyes segures, la banca en línia, diferents apps, conèixer quines són les xarxes socials que utilitzen els/les nostres fills/es, els hàbits responsables i segurs per al seu ús, el control parental, possibles perills a la Xarxa com són el ciberassetjament , el cyberbullying , la influència de les xarxes, la comunicació assertiva en família pel que fa a la utilització d’Internet, etc.

Aquesta acció està conformada per cinc “píndoles” o tallers que tenen una durada aproximada d’una hora i mitja, desenvolupats per l’equip de SEAFAS. Aquests tallers són els següents:

  1. El meu amic el Smartphone: acostament als elements de el telèfon, estalvi d’energia, gestió de contrasenyes, correu electrònic; WhatsApp, Facebook, Instagram; connexió wifi, instal·lació d’aplicacions.
  2. AppViviendo: plataformes online, gestió de certificat digital, banca en línia, app Sanitat.
  3. Les noves xarxes socials: què són; principals xarxes; avantatges del seu ús; aplicació a la vida quotidiana i recerca de feina; consells de seguretat.
  4. Els meus fills i les xarxes socials: principis d’ús; grooming, ciberassetjament, cyberbullying; privacitat, identitat digital, ús segur i saludable; conscienciació de el bon ús i idoneïtat; prevenció de riscos a Internet i telefonia mòbil en menors; riscos i perills d’Internet; ús i eines de control parental.
  5. Mares, pares i fills virtuals: com ens comuniquem; elements de la comunicació; escolta activa i assertivitat; normes i rols; l’art de pactar; reforços educatius; influència de les xarxes socials en l’educació, phubbing .

D’altra banda, els/les participants són seleccionats des del programa, a partir d’un diagnòstic de necessitats. I després de ser contactats i mostrar el seu interès, s’incorporen a aquest. A més, es convoquen tallers, adaptant els horaris a la seva disponibilitat amb una metodologia molt participativa.

Partint dels continguts exposats, es promou la interacció dels/de les assistents, amb la finalitat que la sessió sigui dinàmica i es consolidin els aprenentatges. A l’acabar cada taller, s’envia un qüestionari d’avaluació i un manual de continguts a cada persona, perquè pugui revisar-lo i plantejar dubtes -si fos cal- a la formadora.

El programa indicava la realització de tallers grupals presencials. Tanmateix, i donada la situació sanitària en el moment actual, hem adaptat la metodologia per complir els requisits preventius, i les sessions es realitzen de forma telemàtica, tenint aquest canvi una bona acceptació entre les famílies.

Cal assenyalar que l’increment de el temps que s’ha passat i es passa a la llar, a més de la dificultat de contactar presencialment amb els altres, comporta que la utilització d’Internet (i les xarxes socials) s’hagi vist incrementat al llarg d’aquest any. Segons dades de l’auditor ComScore, l’ús de les xarxes socials ha augmentat un 55% durant el confinament a Espanya. L’informe de Xarxes Socials de We Are Social i Hootsuite (2020), exposa que en el món, el major creixement de l’ús d’Internet s’ha produït en el tram d’edat d’entre 16 i 24 anys.

Per les raons exposades, considerem que aquesta és una formació que, ara més que mai, és útil a les famílies amb poques o cap competència digital. Els continguts que s’imparteixen a les píndoles, no només faciliten l’adquisició en les persones adultes d’eines per a la utilització de les noves tecnologies, sinó també la comprensió de l’entorn en què es mouen els i les menors, recolzant l’ús responsable i la seguretat dels seus fills/es.

Des de la Fundació Salut i Comunitat, continuem treballant perquè les famílies a les que atenem, puguin participar en la societat, exercint els seus drets, en relació també a el món digital. En aquest sentit, “la bretxa digital és també una bretxa social” (Casado i Díez, 2006: 213).

Saber manejar-se en aquest entorn, capacita les famílies, no només pel que fa a l’educació responsable dels i les menors al seu càrrec, sinó en relació a l’accés a l’món digital, que cada vegada resulta més necessari.


Natalia Araujo
Coordinadora territorial SEAFAS
Fundació Salut i Comunitat