L’any 2014, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 15 de juliol com el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut, per celebrar la importància estratègica de dotar als joves de destreses, principalment per a l’ocupació i l’emprenedoria. El tema del Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut d’aquest any és “formar els docents, formadors i la joventut per a un futur transformador”. El tema posa de relleu el paper essencial que exerceix el camp de la joventut en la formació dels joves per a la seva transició al mercat laboral i per a la seva participació activa a les seves comunitats.

Els avenços tecnològics i la dinàmica canviant del mercat laboral exigeixen cada vegada més competències flexibles i versàtils. L’ensenyament i la formació tècnica i professional es troben en bones condicions per respondre a aquestes demandes, reduint les barreres d’accés al món laboral, garantint que les competències adquirides siguin pertinents, reconegudes i certificades, i promocionant diverses competències i pràctiques.

“En el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut, des de la Fundació Salut i Comunitat, volem unir-nos per reconèixer els joves com a peces clau per al benestar i èxit futur de futures generacions, comprometent-nos a proporcionar-los les habilitats i oportunitats que necessiten per construir un món pròsper i sostenible en la seva contribució al voluntariat, essent aquest un element clau per a la pau i el desenvolupament sostenible”, explica Gustavo Muñoz, responsable del servei de Voluntariat de la FSC.

A més, afegeix que “gràcies a la tasca del voluntariat, la joventut amplia els seus coneixements i adquireix un sentit de la responsabilitat envers la seva pròpia comunitat. A més, consolida la cohesió social i la confiança en promoure accions individuals i col·lectives. Això comporta efectes sostenibles per a les persones a través de les persones i els permet participar en el seu propi creixement”.

D’altra banda, el voluntariat inspira altres persones i impulsa les transformacions requerides per poder assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre ells el número 16, dedicat a promoure societats justes, pacífiques i inclusives, i que aquestes s’enraïmin a les comunitats. La promoció dels drets humans és fonamental en aquest procés, així com el reforçament de l’Estat de dret, amb institucions sòlides que vetllin per la pau i la justícia.

El Programa de Voluntariat de FSC té caràcter estatal i abasta, entre d’altres, àmbits com la integració social (persones sense sostre, reclusos i exreclusos…), atenció a persones majors, salut mental, addiccions i dependència de drogues, VIH / SIDA, família, adolescència i joventut; migracions, violència sexual, de gènere i domèstica; i promoció de la salut, la igualtat i el benestar.

Cada any participen en els diferents centres i projectes gestionats i dirigits per la nostra entitat al voltant de 350 persones voluntàries, de les quals aproximadament el 35% són joves d’entre 15 i 30 anys que col·laboren, tant en activitats de prevenció i sensibilització entorn de la promoció de la salut com en el desenvolupament d’activitats en contacte directe amb la població beneficiària dels diferents programes que desenvolupem a FSC.

A totes elles volem expressar-los el nostre sincer agraïment per la seva tasca de voluntariat en aquest Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut que se celebra el proper dia 15 de juliol.


El  Programa IMVOL – Impuls del Voluntariat de la FSC de la Comunitat Valenciana és possible gràcies al suport de la Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives  de la  Generalitat Valenciana  a través de la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat.

Contacta’ns si vols col·laborar amb la FSC: https://www.fsyc.org/voluntariat/?lang=ca 

Posant en valor la joventut en la seva contribució al voluntariat en el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut