Durant aquest any, s’ha dut a terme una millora i el condicionament d’espais als centres d’Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) de València i Castelló de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), amb el suport dels fons europeus Next Generation EU. La subvenció rebuda en conjunt ha permès fer millores en els set recursos habitacionals (tres centres de reducció de danys, dos habitatges d’inserció i dues comunitats terapèutiques) que gestiona la Fundació Salut i Comunitat en tres comunitats autònomes; a Catalunya, a la Comunitat Valenciana ia Madrid.

El Centre d’Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) de València de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) està situat en una nau industrial de la ciutat, concretament al barri de Safranar. L’espai on es desenvolupa el programa està dividit en tres zones: emmagatzematge, administració i zona d’ús, adreçada als usuaris que utilitzen els nostres serveis.

El fet de tractar-se d’una nau, ens ha permès poder crear els espais d’acord amb les nostres necessitats, però també ens n’ha exigit un esforç d’acondicionament, quant als sistemes de ventilació (fred/calor), aïllaments, etc.

Per això, la subvenció rebuda per part dels fons europeus Next Generation EU ens ha permès:

 • Condicionament d’espais:
  • S’ha posat terra a les zones d’entrada, passadís i habitacions destinades al descans de les persones que fan ús del programa. Fins ara, el terra era una base de ciment pintat que estava molt deteriorada, de manera que això ha permès millorar l’aïllament i fer una neteja en millors condicions.
  • S’han condicionat dues dutxes als banys d’ús de les persones que acudeixen al nostre programa. Hem millorat el desguàs de les mateixes, cosa que ha comportat una millora en la higiene dels banys, en evitar el desbordament de les dutxes.
  • Millora de les arquetes de desguàs de la recollida daigües de la teulada i dun bany. Aquestes arquetes es desbordaven amb facilitat a les pluges torrencials, de manera que aquesta millora ens ha permès garantir una bona evacuació de les aigües.
 • Instal·lació d’aerotèrmia i sistemes de millora de ventilació i refrigeració.

Com que està ubicat el CIBE de València en una nau industrial construïda fa més de 40 anys, “això ens ha complicat el fet de tenir una bona climatització, tant a l’hivern com a l’estiu, ja que la inversió en aire condicionat és alta i el cost energètic també. L’aerotèrmia ens ha suposat corregir aquesta dificultat, millorant les condicions de treball i d’estada de les persones ateses, afegint-hi el plus d’obtenció d’aigua calenta per a les dutxes i tot plegat, amb un cost energètic sensiblement inferior al que fins ara teníem”, explica Isabel Alarcón, directora del servei.

A tot això, “mitjançant aquests fons, hem adquirit a més un bagul congelador d’alta eficàcia energètica. El CIBE recull donacions d’aliments que cal conservar fins a l’ús, els congeladors que tenim són antics i tenen un consum energètic alt, l’adquirit és categoria AAA+++. Així mateix, s’ha millorat la instal·lació elèctrica, sectoritzant la instal·lació, cosa que ens permetrà control de la instal·lació regulant-ne l’ús, segons la necessitat. Volem destacar també que a l’accés principal a la nau hi ha el cartell on es recull la subvenció dels fons Next Generation i l’ús dels mateixos”.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

En el cas del Centre d’Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) de Castelló de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), com a centre de reducció de danys i els seus habitatges associats, s’han pogut fer unes millores estructurals importants, gràcies als fons europeus Next Generation.

A través d’aquesta ajuda, s’han dut a terme diverses actuacions per al condicionament i la millora dels dos serveis:

Al CIBE Castelló, situat en una casa de dues plantes a l’oest de la ciutat, aquestes actuacions han repercutit a:

 • Millorar l’eficiència energètica a través de fonts renovables mitjançant una nova instal·lació fotovoltaica.
 • La renovació del sistema calefacció i aïllament tèrmic, millorant de manera important la seva eficiència i la confortabilitat dels espais: nova caldera d’alta eficiència, substitució i instal·lació de finestres.
 • La millora de laccessibilitat i el condicionament despais; en aquest sentit, les actuacions han estat àmplies, destacant:
  • La connexió del centre al clavegueram general i l’anul·lació de fossa sèptica.
  • La solera de formigó per facilitar laccés amb vorejat en forma de jardí japonès.
  • La instal·lació de portes per als banys adaptades.
  • L’arranjament d’humitats.

D’altra banda, tal com assenyala Belén Sánchez, directora del CIBE de Castelló, als habitatges complementaris al centre, com a servei residencial per a persones drogodependents en situació d’exclusió social, s’han realitzat també diverses actuacions per al seu condicionament i millora, entre les quals destaquem:

 • La renovació i la instal·lació de dos aparells d’aire condicionat d’alta eficiència energètica.
 • La instal·lació del sistema de calefacció als tres habitatges.
 • La renovació i la instal·lació d’electrodomèstics d’alta eficiència per a estalvi energètic.
 • La renovació i instal·lació d’il·luminació en LED als 3 habitatges.

Tot això ha repercutit en una atenció millor a les persones usuàries d’aquests serveis. En notícies successives, s’aniran detallant totes les millores realitzades, gràcies als fons europeus Next Generation EU.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.