La Fundació Salut i Comunitat intervindrà el proper 19 d’octubre en aquesta trobada que ha organitzat l’Ajuntament de Pamplona al Palau de Congressos i Auditori Baluard amb la ponència “Violències sexuals en entorns festius i consum de drogues: complejizando les mirades”. El congrés està dirigit a professionals del dret, dels mitjans de comunicació, àmbit de la recerca o activisme feminista i comptarà amb 20 ponents.

L’Ajuntament de Pamplona, ​​en el seu compromís amb la lluita contra tot tipus de violències cap a les dones, ha organitzat del 18 al 20 d’octubre aquest congrés que pretén generar un espai per al debat i aprofundiment en les bones pràctiques per a la seva eradicació.

Els eixos de reflexió i estudi del congrés són: treballar en la “re-conceptualització” de la violència sexista en tres àmbits diferenciats: àmbit judicial, mitjans de comunicació i investigació; analitzar els factors que s’interrelacionen en els casos de violència contra les dones; proporcionar als/les professionals un marc teòric que comprengui les múltiples violències exercides contra les dones i que generi noves eines d’anàlisi; detectar mancances i debilitats que obstaculitzen la prevenció i donar a conèixer diferents estratègies i experiències.

En representació de la Fundació Salut i Comunitat intervindrà Ana Burgos García, antropòloga i coordinadora de l’Observatori Noctambul @ s. Durant la seva participació, exposarà els resultats del 4t Informe de l’observatori, relatius a problemàtiques relacionades amb la submissió química, les campanyes preventives, la relació entre el consum de drogues i les violències sexuals, les percepcions i discursos de les persones joves usuàries d’oci nocturn relatives a les violències sexuals en aquests contextos i la importància de l’urbanisme amb perspectiva de gènere.

A més, explicarà les campanyes realitzades per aquest observatori: “El sexisme també surt de festa” i “#EsViolenciaSexual”, fruit de 5 anys d’investigació i treball amb agents clau en la prevenció del masclisme en els contextos festius.

Cal assenyalar que, segons dades d’ONU Dones, s’estima que el 35% de les dones de tot el món han patit violència física i/o sexual per part del seu company sentimental o violència sexual per part d’una persona diferent al seu company sentimental en algun moment de la seva vida. No obstant això, alguns estudis nacionals demostren que fins al 70% de les dones han experimentat violència física i/o sexual per part d’un company sentimental durant la seva vida.

D’altra banda, segons el mateix organisme, les dones que han patit maltractament físic o sexual per part dels seus companys tenen més del doble de possibilitats de tenir un avortament, gairebé el doble de possibilitats de patir depressió i, en algunes regions, 1, 5 vegades més possibilitats de contraure el VIH, en comparació amb les dones que no han patit violència, qüestions que s’abordaran en aquest congrés.

Aquelles persones interessades en assistir-hi poden inscriure de forma gratuïta, fins el dimecres 17 d’octubre, a les 12 hores, a través de la pàgina web: www.congresoviolenciassexistas.com

Per accedir al programa del congrés: http://congresoviolenciassexistas.com/wp-content/uploads/2018/09/CONGRESO_CISVS.pdf