Els nostres companys Ivet Oriols i Roger Ferrer, de l’Observatori Noctambul @ s, intervindran en els propers dies en un congrés a aquesta ciutat portuguesa, en el qual s’exposaran les iniciatives internacionals més destacades de prevenció del sexisme i violència sexual en ambients d’oci nocturn, com és el cas d’aquest projecte de la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

La nostra entitat, a través del seu Observatori Noctambul i totes, col·labora amb el projecte «Sexism Free Night – Prevenció de violència sexual i promoció d’una nit no sexista» de la Facultat d’Educació i Psicologia de Porto, al costat de l’associació Kosmicare i al Ajuntament de Porto.

Es tracta d’un projecte d’investigació-acció que té com a objectiu contribuir a la promoció d’ambients d’oci nocturn més igualitaris i segurs, a través d’un diagnòstic inicial de la situació a Portugal, i més específicament al nord del país, pel que fa a l’ assetjament i abús sexual en els ambients d’oci nocturn i la seva relació amb el consum de substàncies psicoactives.

En una segona fase, el projecte proposa una intervenció multicomponent de base comunitària que pretén contribuir a la promoció d’ambients d’oci nocturn més igualitaris ia la prevenció de situacions de violència sexual.

En el marc d’aquest projecte, els nostres companys Ivet Oriols i Roger Ferrer, de l’Observatori Noctambul i totes, han estat convidats a participar en el congrés “Sexism Free Night” el proper dia 28 de juny a Porto, en què presentaran aquest observatori, emmarcat en la Línia de Drogues i Gènere de FSC, que està finançat pel Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Concretament, participaran en l’espai referent a iniciatives internacionals de prevenció del sexisme i violència sexual en ambients d’oci nocturn, en què a més presentaran els resultats de l’informe 2017/2018 d’aquest observatori, segons el qual un 97% de les dones enquestades ha patit algun tipus de violència sexual en contextos d’oci nocturn, entre d’altres resultats.

Cal destacar a més que en aquest congrés hi participaran destacats experts/es de l’àmbit de gènere i drogues, a més d’autoritats polítiques portugueses, a través de diferents ponències, sent de màxim interès per al sector.