Des de l’àmbit d’inserció sociolaboral de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ens satisferem dir que estem a la tercera fase del procés per als Premis Fundació «La Caixa» a la Innovació social, com a candidats

Concretament, es tracta de la candidatura del projecte “L’H.Elecció.Jove”, en què la innovació resideix a oferir places reservades per a joves de l’àmbit de l’execució penal, de salut mental, addiccions i/o patologia dual, per les dificultats per al procés d’inserció sociolaboral.

Amb la il·lusió com a candidats al premi, volem destacar l’èxit que sentim en escoltar les valoracions de les joves que han format part del programa i que ens han obsequiat amb uns minuts del seu testimoni, posant èmfasi en els propòsits que teníem al projecte i per aconseguir objectius.

Sobre el que representa acompanyar joves en risc d’exclusió, el plantejament consistia a atendre d’una manera més intensiva i amb una dedicació especial a aquelles joves amb patologia dual, ja que anticipem que necessiten un acompanyament més gran, així com una disposició més gran de recursos que en altres casos.

Per la nostra trajectòria en la intervenció amb joves amb patologia dual, especialment a través de programes “KMK”, molt arrelat al barri del Bon Pastor (Barcelona), i del “Let’s Work”, detectem la manca de serveis integrals per a l’acompanyament a joves, amb aquesta mirada holística, on s’ofereix un acompanyament sociolaboral des de l’especialització en patologia dual.

A la nostra trajectòria professional, disposem d’experiència en la intervenció en l’àmbit de l’execució penal, el consum i la salut mental. Això ens ha permès identificar la necessitat d’acompanyament a joves amb dificultats especials afegides i que els exposa a un risc més gran d’exclusió, fragilitat, desigualtat i vulnerabilitat.

En la definició d’aquesta edició de L’H.Elecció.Jove, hem fet un replantejament per incorporar un grup d’intervenció específic, paral·lelament a l’actuació amb joves en situació de vulnerabilitat social. Oferirem una actuació més intensiva, més flexible i adaptada a la particularitat i al moment, per respondre a les necessitats identificades conjuntament amb les joves.

La Fundació Salut i Comunitat manté el seu compromís social per continuar oferint un acompanyament ajustat i des de l’excel·lència professional a través d’aquest projecte. Estar en aquesta tercera fase del Premis Fundació ”La Caixa” a la Innovació social ho rebem en si mateix com un reconeixement a la tasca realitzada. Seguirem tot esperant la resolució final per saber si podem celebrar ser una de les 10 accions finalistes.