La nostra companya Gemma Maudes, subdirectora de l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha presentat recentment la ponència “Reptes i noves oportunitats a la perspectiva de gènere en drogodependències”, en el marc de la jornada “Reptes , dificultats i noves oportunitats en drogodependències i addiccions”, celebrada a la Sala Mudèjar del Rectorat de la Universitat de Còrdova. Hi ha parlat de la importància de continuar creant eines i metodologies, així com de continuar realitzant formacions en els equips professionals, amb l’objectiu de millorar en la qualitat oferta a les persones ateses al Circuit d’Adiccions de FSC.

La necessitat d’estudiar els comportaments que la joventut té, relacionats amb l’ús de substàncies i altres conductes addictives, ha portat a celebrar una segona jornada a la Universitat de Còrdova sobre comportaments de risc i consum de substàncies, a fi d’alinear resultats amb accions i fer-les més eficaces.

En aquesta trobada, professionals de l’àmbit socioeducatiu i sociosanitari han analitzat les tendències en el consum de substàncies psicoactives i altres addiccions a la població jove.

En el context d’aquesta jornada, la subdirectora de l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de FSC va fer una ponència que va ser compartida amb Belén Villalba, psicòloga de la Fundació Emet Arco Iris. Tant Gemma Maudes com Belén Villalba, van coincidir, a la taula de debat, en la necessitat de seguir reflexionant i innovant contínuament, davant les necessitats actuals que es troben als serveis que coordinen.

D’altra banda, durant la seva intervenció, la subdirectora de l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de FSC va explicar les intervencions que es fan des de l’any 2015 a la Comunitat Terapèutica Riera Major de FSC per incorporar la perspectiva de gènere al servei. També va assenyalar que això ha repercutit en els resultats de millora del temps d’adherència i en la millora de les altes terapèutiques de les dones que ingressen a la comunitat terapèutica. Així mateix, va destacar, com a valor afegit, el nombre més gran d’ingressos del gènere femení en els últims anys en aquest centre.

A més, va posar en valor la importància de continuar creant espais on, des de l’àmbit acadèmic i de recerca, l’àmbit professional i l’Administració pública, es puguin compartir els reptes, dificultats i oportunitats que permetin conèixer la situació i les tendències de consum substàncies psicoactives i altres addiccions, entre la població jove i la millor manera d’abordar aquesta problemàtica.

Segons va explicar Gemma Maudes, aquestes sinergies tenen molts beneficis, ja que permeten treballar de forma col·laborativa en polítiques, programes i pràctiques més eficaces i adaptades a la joventut actual, amb la finalitat de prevenir i millorar accions relacionades amb la intervenció o tractament d’abús de substàncies addictives.