El passat 4 de desembre es va celebrar la I Jornada Xarxa Gènere i Drogues a l’Auditori del Pla Nacional sobre Drogues a Madrid, amb la col·laboració de la Fundació Salut i Comunitat (FSC); la Fundació Atenea; el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat i l’Institut de la Dona i per la Igualtat d’Oportunitats. La Xarxa Gènere i Drogues es planteja com una plataforma d’intercanvi en què la perspectiva de gènere és fonamental i compta amb el suport del Pla Nacional sobre Drogues (PNSD).

La jornada va ser inaugurada per José del Val, cap del servei de Cooperació amb ONG del PNSD del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, i per Domingo Comas, president de la Fundació Atenea, que van destacar la importància de treballar en xarxa i de sumar esforços perquè un repte tan important com és la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de drogues i altres addiccions, sigui una realitat per a totes les entitats del territori espanyol.

Seguidament, es va presentar la Xarxa Gènere i Drogues a través de diferents intervencions, entre elles la de Marta Álvarez Freijo, directora de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i Família de FSC, i la d’Ana Burgos García, coordinadora de gènere i drogues de l’entitat. En aquesta presentació també van participar Pau Casillas, directora gerent de la Fundació Atenea i Irene González, responsable de Formació de la Fundació Atenea.

Per part de FSC, la directora de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i Família primerament va presentar l’entitat, fent èmfasi en el treball conjunt entre els àmbits de gènere i drogues, tant en prevenció com en atenció i tractament.

D’altra banda, s’ha referit a la línia de Drogues i Gènere de FSC, que compta amb programes tan significatius com el Projecte Malva, per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de drogues, l’Observatori Noctambul@s sobre violències sexuals en contextos d’oci nocturn i consum de drogues, o l’Espai Ariadna, servei residencial gestionat i dirigit per FSC, destinat a dones que presenten problemàtiques relacionades amb el consum de substàncies i la violència de gènere, i els seus fills/es.

Per la seva banda, Ana Burgos García, coordinadora de gènere i drogues d’FSC, va presentar la Xarxa al costat de Irene González, responsable de formació de la Fundació Atenea. La iniciativa té com a objectiu incidir en les polítiques públiques sobre drogues perquè incorporin la perspectiva de gènere i facin efectiva la igualtat de gènere en l’aplicació de les polítiques i en el desenvolupament d’actuacions, a través d’un espai que permeti, a les entitats socials, intercanviar experiències d’intervenció i sensibilitzar els diferents agents visibilitzant la necessitat. Per aconseguir-ho, comptarà amb la participació activa d’entitats diverses, tant pel que fa a representació territorial, com a estructures i models d’atenció.

Així mateix, es va presentar la web del projecte (https://redgeneroydrogas.org), que pretén ser un punt de trobada per a les entitats, afavorint la seva participació, dinamisme i comunicació a nivell intern, així com per a altres organismes no adherits a la xarxa ia la ciutadania general.

Complementàriament, es va parlar de les diverses accions de comunicació que contempla la Xarxa Gènere i Drogues (a través de mitjans de comunicació, xarxes socials…) i que s’aniran concretant. La iniciativa aposta per una comunicació inclusiva utilitzant per a això un llenguatge, imatges, continguts i metodologies que promoguin la igualtat entre homes i dones (i per extensió a les diferents identitats de gènere), tractant de trencar amb els estereotips i rols sexistes.

D’altra banda, la comunicació entre les entitats participants de la Xarxa és una de les línies fonamentals en què se sustenta la seva creació. Mitjançant l’intercanvi d’informació, es donarà resposta a diverses necessitats vitals per a la creació i manteniment del projecte: sensibilització, treball col·laboratiu i gestió del coneixement.

La jornada va finalitzar amb els següents panells d’expertes/us: comissions de Distintiu; intercanvi; Comissió de Sensibilització i Comissió de Consell Assessor, així com amb les conclusions de les comissions, que es donaran a conèixer properament a la pròpia web de la Xarxa.

Cal assenyalar que el proper mes d’abril se celebrarà la segona jornada de la Xarxa Gènere i Drogues a Barcelona. En ella confluiran entitats que intervenen a Catalunya per perfilar el funcionament i objectius de la xarxa, i per a fer propostes concretes a curt, mitjà i llarg termini, en relació amb el treball conjunt de les entitats que treballen en els àmbits de gènere, drogues i addiccions sense substància.