El servei, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Barcelona, ha aconseguit aquesta acreditació de la Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de persones amb Alzheimer i altres Demències (CEAFA), a partir de l’avaluació realitzada, segons els criteris del model assistencial lliure de subjeccions físiques de la Fundació Maria Wolff.

A Espanya, un gran nombre de residències i centres de dia mantenen amb subjeccions físiques a les persones amb Alzheimer i altres demències, atemptant, d’aquesta manera, a la seva dignitat com a persones. Al voltant de la meitat de les persones amb demència institucionalitzades al nostre país, han patit l’ús de subjeccions físiques durant períodes més o menys llargs de temps, segons assenyala la Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de persones amb Alzheimer i altres Demències (CEAFA). I això, tot i que la mesura hagi quedat obsoleta, ja que són molts els països en els quals ha quedat demostrat que les subjeccions no es necessiten per oferir cures amb una seguretat acceptable.

Per això, la Fundació Maria Wolff i la CEAFA s’han unit per crear un front comú i ajudar els centres de gent gran a adoptar un model d’intervenció de Cures d’Demències sense Subjeccions que els permeti oferir una atenció i cures específiques a la demència, centrat en la dignitat de les persones, lluny de la utilització de qualsevol tipus de subjecció. Es tracta d’un model pensat perquè els centres, a través dels diferents serveis que ofereixen, puguin adaptar-se a les necessitats individuals de cada persona (Atenció Centrada en la Persona), respectant les seves històries de vida.

La iniciativa pretén donar alè, ajuda i reconeixement a aquelles entitats compromeses amb la millora de la qualitat assistencial a les persones amb demència, com és el cas de la Fundació Salut i Comunitat, a través d’una acreditació que avala als centres que ofereixin cures i atenció de qualitat a les demències i als seus residents en general, lliures de lligams físiques.

Una de les principals premisses en què es basa aquest model és que una correcta atenció pot afavorir l’eliminació de les subjeccions i alhora mantenir, o fins i tot millorar, la seguretat en els centres de gent gran. Això és possible mitjançant estratègies de suport i formació de tot el personal dels centres, fonamentalment, en el camp de les demències, prevenció de caigudes, evitació de subjeccions químiques i maneig de problemes afectius i conductuals mitjançant teràpies no farmacològiques.

En el cas de FSC, ha estat la Residència, Centre de Dia i Llar “La Verneda”, gestionada i dirigida per la nostra entitat, la primera a rebre l’acreditació com “Centre expert en Cures d’Demències sense Subjeccions físiques” . En aconseguir aquesta acreditació, es garanteix que s’aplica una metodologia provada per la Fundació Maria Wolff que ja ha obtingut molt bons resultats i que a més està recolzada per la CEAFA.

Cal destacar que el centre compta amb 80 usuaris/es de residència i 30 al centre de dia, i que ofereix serveis adreçats a persones afectades per la malaltia d’Alzheimer i altres demències, ia persones que no presenten demència.

L’acreditació s’ha realitzat valorant aspectes de qualitat assistencial a persones amb demència, a partir de paràmetres objectius que valoren l’existència de protocols de seguretat passiva (instal·lacions i elements que contribueixin a millorar la seguretat del centre), seguretat activa (estructura organitzativa i procediments orientats a reduir riscos alhora que es preserva l’autonomia dels usuaris) i seguretat jurídica, orientats a protegir al centre i als seus professionals.

En aquest sentit, s’ha realitzat una avaluació presencial del servei, basada en una visita a les instal·lacions, i s’ha procedit a la revisió documental, realitzant una comprovació de procediments i entrevistes realitzades a l’equip professional, tot això amb la finalitat d’avaluar el grau d’implantació del model en “Cures de Demències sense Subjeccions”, segons indicadors d’implantació de la Fundació Maria Wolff.

Aquest model aspira a orientar les cultures assistencials a realitats més satisfactòries per a les persones amb demència i els seus cuidadors / es (siguin familiars o professionals), a través de diferents protocols i procediments que:

  • Donen una base de coneixements en demència a tot el personal assistencial per permetre-entendre i actuar millor davant els reptes assistencials i de convivència.
  • Prevenen, resolen o mitiguen els problemes afectius i conductuals, de vegades associats a les demències, o pel simple fet de viure institucionalitzades.
  • Ofereixen tota la seguretat possible mitjançant tècniques de prevenció de caigudes. Aquest model de Cures de Demències sense Subjeccions té com a conseqüència l’eliminació de les mateixes.

Cal destacar que, en l’informe d’avaluació dirigit a la Residència, Centre de Dia i Llar “La Verneda” com “Centre expert en Cures d’Demències sense Subjeccions físiques”, es fa una menció expressa a l’atenció prestada pel director del servei en el moment en què es va fer l’avaluació, David González, a més de l’oferta per la resta de l’equip professional, als quals, se’ls agraeix la seva oberta col·laboració i la transparència percebuda durant les xerrades mantingudes per completar l’informe.

Com s’avançava a l’inici, experiències en altres països han demostrat que el canvi del paradigma assistencial es pot aconseguir i això pot ser possible a través de la formació i consultoria específica. EUA és un país que, com Espanya, rondava el 40% de prevalença de subjeccions en residències en els anys 80. En l’actualitat, diversos estats han eradicat gairebé el seu ús, segons apunta la Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de persones amb Alzheimer i altres demències.En aquests països ningú es planteja tornar al paradigma de les subjeccions…