FSC ha celebrat avui la jornada “La cura de persones grans i/o amb discapacitat en l’entorn familiar” a la seu de Creu Roja Espanyola a Madrid.Aquesta trobada, que ha comptat amb nombrosos assistents, s’ha realitzat en el marc del Projecte “Alternative” sobre atenció a cuidadors no professionals i famílies d’acollida de persones grans en situació de dependència.

 

Com a punt de partida, Olga Diaz Escalona, ​​sotsdirectora del Departament d’Intervenció Social de Creu Roja Espanyola, ha presentat la jornada i, a continuació, Gemma Roces, responsable de programes per a persones cuidadores de Creu Roja – Barcelona, ​​el programa d’atenció a persones cuidadores d’aquesta mateixa organització.

Seguidament, s’ha presentat el marc comú europeu i el pla formatiu del Projecte “Alternative”, impulsat des de França i amb col·laboració de Bèlgica, Itàlia i Espanya, comptant per a això amb el finançament del Programa Erasmus + de la Unió Europea. La presentació del projecte ha anat a càrrec de Xavier Ferrer, director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i de Gustavo Muñoz, coordinador del Projecte “Alternative” d’FSC.

Durant la jornada, s’han exposat les característiques i accions fonamentals del projecte “Alternative” de capacitació de persones cuidadores no professionals: cuidadors familiars i famílies d’acollida de persones grans i/o amb discapacitat. Per a això, s’ha compartit amb les persones assistents el model estàndard del pla formatiu europeu que actualment es troba en fase d’avaluació per part de les organitzacions associades al projecte: Cedis i A TS a França, koiné i CEIS a Itàlia, AVIQ i SUSA en Bèlgica i la Fundació Salut i Comunitat a Espanya.

Alguns dels temes que s’han abordat en aquesta trobada han estat els diferents perfils dels cuidadors/es no professionals de persones grans: voluntaris o familiars que atenen a la gent gran que segueixen vivint al seu domicili; familiars (generalment fills/es) o altres que les acullen a casa seva; famílies d’acollida “professionalitzades” (habitual a França i regulada a Espanya en algunes CCAA, però gairebé sense pràctica real al respecte). En la trobada també s’ha incidit en la importància de la cura al cuidador/a familiar.

La cura familiar de les persones grans i/o dependents constitueix un desafiament social important, atès que genera un increment notable i progressiu de la responsabilitat de la família de proporcionar ajuda i assistència durant un període de temps generalment molt prolongat, a un familiar en situació de fragilitat, no existint precedents en la història del nostre país d’aquesta nova condició, amb el consegüent impacte físic i psicològic en les vides dels familiars cuidadors. D’aquí que s’hagi posat en valor la importància del paper de la persona cuidadora.

El projecte europeu “Alternative” pretén millorar les habilitats i aptituds per a la cura de persones grans, persones dependents o amb discapacitat en l’entorn familiar. Cal assenyalar que en l’actualitat cada vegada hi ha un major nombre de persones grans assumint la cura d’un familiar (de vegades molt grans), cònjuges o altres familiars en situació de dependència o amb discapacitat, i en la majoria dels casos es tracta de dones cuidadores.

Per aquest motiu, un dels aspectes rellevants a abordar en aquest àmbit és la sensibilització sobre la necessitat i importància de la coresponsabilitat entre dones i homes en les tasques de cura, sense distinció de sexes, tal com s’assenyala en algunes línies de recerca recents.

En aquest sentit, en l’actualitat, s’està obrint pas a models emergents d’homes cuidadors que assumeixen responsabilitats en la cura de persones grans, implicats tant en les tasques de cura remunerades com en les voluntàries o no remunerades.

Per això, des FSC considerem que hem de continuar treballant en aquest àmbit, possiblement podria ser a partir d’un projecte nou, amb el qual ens agradaria aprofundir en la importància d’enfortir el suport a cura de persones grans o en situació dependència en l’entorn familiar mitjançant la formació, a partir del compromís de tots els agents implicats: persones cuidadores, institucions i organismes públics.