Els passats dies 18 i 19 de novembre, va tenir lloc la XVII Jornada Anual de la Federació Catalana de Drogodependències (FCD), entitat de la qual la Fundació Salut i Comunitat en forma part. Per part de FSC, hi van intervenir Xavier Ferrer, director tècnic; Gemma Maudes, subdirectora de l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Famílies, i Otger Amatller, coordinador del Departament de Prevenció de la nostra entitat. La jornada es va celebrar íntegrament en línia.

Després de les paraules de benvinguda de Felisa Pérez, presidenta de la FCD; Joan Colom, subdirector general de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i de Gemma Tarafa, regidora de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, ​​va tenir lloc la ponència “La XAD: el valor d’una xarxa especialitzada”. Aquesta ponència la va fer Xavier Ferrer, director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat i Oriol Romaní, coordinador del Grup de drogues del CMBS.

Per la seva banda, Xavier Ferrer es va referir al model de la Xarxa Assistencial de Drogodependències a Catalunya (XAD) ia les seves implicacions com a xarxa especialitzada i al paper de les ONG. En aquest sentit, es va referir al plantejament del model de la XAD, basat en la triple “i”: integral, integrat i integrador.

  • Integral: contemplant un diagnòstic de dependència a una o diverses substàncies, comorbiditat física, comorbiditat psiquiàtrica, diagnòstic sobre els determinants socials (gènere, entorn social, situació sociolaboral-econòmica, formació/educació, situació jurídica/penal…), tenint en compte el criteri de la persona que sol·licita la demanda.

En aquest sentit, ha assenyalat que l’equip de tractament ha d’estar al costat de la persona, valorant la multiplicitat d’àmbits afectats mitjançant un Pla terapèutic individualitzat (PTI), amb uns objectius que tant la persona interessada com l’equip professional es comprometi a aconseguir, avaluar i anar ajustant.

  • Integrat a la pròpia xarxa de drogues ia la resta de xarxes que la persona requereixi, a partir de la coordinació funcional i de la complementarietat amb altres xarxes d’atenció com són la de salut (atenció primària i especialitzada), salut mental, serveis socials , xarxa jurídica/penal, sistema educatiu, xarxa de violència, xarxa dinserció laboral, xarxa de persones sense sostre… entre altres.
  • Integrador/comunitari, tenint en compte que el procés terapèutic sempre tindrà com a objectiu des del començament que les persones siguin membres actius dins de la comunitat, amb deures i drets com qualsevol ciutadà. Això requereix que el procés es faci a la comunitat i amb la comunitat, i que els serveis residencials siguin facilitadors de la participació comunitària.

D’altra banda, durant la jornada també hi va participar la nostra companya Gemma Maudes, subdirectora de l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Famílies de FSC i membre de la Junta Directiva de la FCD, moderant la Taula 2: “La riquesa de la XAD. Respostes adaptades i flexibles des de la FCD”.

Aquesta taula, segons assenyalava Gemma Maudes, “ens evoca a reflexionar com la nostra realitat, tan complexa i en constant transformació, necessita un model obert, flexible i pensat per ai des de la persona”.

Durant la seva intervenció, també posa èmfasi en l’adaptació i la flexibilització realitzada en els darrers anys a través de diferents serveis i programes, ja que “que tots ells aporten una riquesa molt necessària per anar creant no només xarxa, sinó també model. Per això, insistim en la necessitat de crear dispositius específics de múltiples problemàtiques”.

En aquesta línia, mantenia que “ens anem adaptant davant de situacions concretes i imprevistos, amb un abordatge holístic i amb la major col·laboració i implicació possible d’organitzacions especialitzades, vocacionals i competents de la societat civil”.

A més, durant la jornada van tenir lloc dues taules de debat. La primera, anomenada «Debat sobre l’especificitat i els aspectes diferencials de l’abordatge» i una segona, sota el títol “La riquesa de la XAD. Respostes adaptades i flexibles des de la FCD”.

En aquesta darrera taula, va intervenir Otger Amatller, coordinador del Departament de Prevenció de FSC, que va incidir en la importància de la prevenció com un dret i no com un privilegi. Entre altres aspectes d‟interès, assenyalava que la prevenció requereix “un aspecte innovador; intervencions més enllà del que és local; estructura, continuïtat i cobertura territorial, i de la FCD com a impulsora de la Xarxa de Prevenció de Drogodependències, XPD”.

El nostre company de FSC finalitzava la seva intervenció afirmant que “la millora de les dades sobre nous consumidors problemàtics no vindrà amb els recursos de tractament. Si la prevenció falla, fallem tots”.