Us presentem el balanç d’activitat el 2022 de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), mitjançant el document de Memòria, que hem publicat recentment. Com a dada de gran interès, destaquem que 32.640 persones van rebre suport de la nostra organització (d’elles, un 52% homes i un 48% dones), de les quals 21.456 van ser ateses per primer cop. També, que es va incrementar en un 10,5% les persones ateses en serveis 24 hores, passant de 1.645 el 2021 a 1.817 el 2022.

Pel que fa a l’impacte comunitari de les accions de FSC en conjunt, vam tenir 182.064 persones beneficiàries indirectes, gràcies a l’atenció realitzada en un total de 129 serveis i programes diversos.

Per àmbits dintervenció, atenem a:

 • Inserció social i/o laboral, a 10.480 persones.
 • Prevenció i sensibilització, 6.405.
 • Tractament de drogodependències, 3.261.
 • Intervenció penitenciària, 3.124.
 • Violència masclista, 2.784.
 • Atenció a la dependència, 2.038.
 • Reducció de danys en addiccions, 2.041.
 • Protecció de menors, 750.
 • Salut mental, 740.
 • Infància i família, 408
 • Promoció de la dona, 323.

Aquesta tasca d’atenció va ser possible gràcies a la feina del nostre equip humà, format per 1.510 professionals i 286 persones voluntàries, per la qual cosa volem agrair-los, un any més, l’esforç i la implicació.

A la Memòria 2022, es presenta la rendició de comptes de les activitats desenvolupades per la Fundació Salut i Comunitat durant el 2022, i es resumeixen les més rellevants, dutes a terme durant el 2023, apuntant a més algunes perspectives de futur.

Per últim, volem esmentar la millora tecnològica aplicada aquest any per a la recol·lecció de les dades per elaborar la Memòria. També, un any més la col·laboració dels equips professionals de tots els nostres serveis i els diversos departaments implicats com són Comunicació, Administració i Direcció Tècnica i Promoció de Projectes, que lidera cada any el procediment intern per a l’elaboració de les memòries d’entitat.