Una comunitat terapèutica exigeix la presència i la intervenció d’un equip tècnic multidisciplinari, on predominin els components psicosocials i educatius perquè totes les figures professionals que conformen la vida del centre actuïn des d’aquesta perspectiva.

Per tal d’aprofundir en els rols dels i les professionals que formen part de l’equip terapèutic d’un servei d’aquestes característiques, concretament d’aquells/es que procedeixen dels àmbits de l’educació social i la psicologia, la nostra companya Neus Fernández, directora de la Comunitat Terapèutica “Riera Major” de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), juntament amb Elisabet Medina, educadora del servei, s’han pronunciat recentment una conferència en l’àmbit universitari, en què també s’han referit al model d’atenció centrat en la persona, en el marc d’una comunitat terapèutica.

L’acte, organitzat per DIXIT Vic Centre de Documentació de Serveis Socials i els graus d’Educació Social i Psicologia de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (Vic-UCC), va tenir lloc el passat dia 24 d’abril al Campus de Miramarges d’aquesta universitat i va comptar amb la presència de més de 80 persones, la majoria estudiants d’ambdues facultats, si bé també van acudir professionals.

Durant la conferència, d’una hora de durada amb temps posterior per a preguntes, titulada «Intervenció en el marc de la comunitat terapèutica: aportacions des de la psicologia i de l’educació social», la directora de la Comunitat Terapèutica “Riera Major” de FSC, es va referir a les activitats que es duen a terme en el servei, així com a les dificultats amb què es troben durant les intervencions, des de la perspectiva professional de l’educació social i la psicologia.

Segons explica Neus Fernández, la demanda de realitzar aquesta xerrada en el context universitari procedia del propi alumnat, interessat en aquestes temàtiques i de forma més concreta, en el treball quotidià que es pot realitzar en una comunitat terapèutica des d’aquestes dues especialitats acadèmiques en la seva aplicació més pràctica. En aquest sentit, cal assenyalar que la directora de “Riera Major” va comptar amb el suport de diferents professionals del servei dels àmbits de l’educació social i la psicologia que van enriquir amb la seva presència i experiència la xerrada.

Durant la mateixa, va presentar a l’equip interdisciplinari del centre i va explicar les funcions de cada un dels rols professionals, posant l’accent, no només en el treball directe d’atenció a les persones en tractament, sinó també en la necessitat del treball de despatx (informes , reunions, coordinacions…), i en la importància de la formació continuada, així com en la necessitat del treball personal dels diferents professionals.

Seguidament, va exposar d’una manera més pràctica, a partir de diferents objectius reals plantejats per diferents professionals, com l’educador/a i psicòleg/a de referència havien treballat de forma concreta les tasques, estratègies i continguts des dels quals s’havia enfocat en cadascuna de les situacions plantejades.

D’altra banda, durant la conferència, va assenyalar els aspectes més generals i específics del treball en la comunitat, oferint les dades del perfil de les persones usuàries, en els 12 anys de funcionament del servei, o exposant qüestions relacionades amb l’atenció centrada en la persona i les especificitats del treball individual en un entorn grupal.

A més, va explicar les fases del procés de deshabituació, tractament i reinserció de persones amb dependència de l’alcohol, cocaïna i de nous patrons de consum (drogues de síntesi, etc.) mitjançant un tractament residencial intensiu de quatre mesos en el servei, amb un posterior seguiment ambulatori en un context urbà de tres mesos més, així com les diverses dinàmiques grupals i activitats de la comunitat, tant terapèutiques com educacionals.

Per finalitzar, es van exposar “dues situacions complexes, tant pel que fa a com es van plantejar, com pel que fa a com es van resoldre, la qual cosa va ser molt de l’interès de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge”, assenyala Neus Fernández. La xerrada va concloure amb la presentació del vídeo en què es plasmen els valors més importants de la comunitat i el libdab o vídeo musical de presentació.

Cal assenyalar que la xerrada, durant el temps de preguntes, es va allargar més del previst i que es van abordar aspectes relacionats amb la temàtica central de la mateixa, com és el cas del treball amb les persones que pateixen una patologia dual, tot i que també es va parlar de la manera en què les persones usuàries s’ajuden entre si, de la importància dels espais físics o de la relació de l’addicció amb els problemes emocionals.