Publicaciones Alimarket ha entrevistat recientemante al director de l’Àrea d’Atenció a la Dependència de la Fundació Salut i Comunitat, Toni Gelida. L’entrevista s’ha publicat en l’edició digital de Alimarket Sanidad i impresa (revista Sanimarket). Publicaciones Alimarket és una empresa líder en generació de continguts d’informació economicofinancera sectorial.

En aquesta entrevista Toni Gelida feia una valoració del paper del Tercer Sector en la gestió geriàtrica del nostre país, i era preguntat pels objectius de la nostra entitat en la línia d’estratègies de creixement, entre altres qüestions.

“El nostre principal objectiu és mantenir-nos i, si és possible, créixer, però créixer sense riscos. En dedicar-nos a la gestió de serveis públics estem seleccionant molt bé a quins concursos ens presentem, més del que ho fèiem fa un parell d’anys, i no tant per territoris, sinó per la solvència de l’administració pública que hi hagi darrere de cada concurs”, afirmava el director de l’Àrea d’Atenció a la Dependència de la Fundació Salut i Comunitat.

També era preguntat per les aliances que FSC manté en l’actualitat amb Valoriza Serveis a la Dependència, amb el grup Lagunduz, i amb Concentra, del grup Aldesa.

Ens trobem molt còmodes treballant amb entitats mercantils, sempre que aquestes, igual que fem nosaltres, aportin al projecte. Són gairebé 15 anys els que fa des que conformem la nostra primera UTE i ens segueix semblant un model a potenciar. La combinació entitat social-entitat mercantil, pensem que s’ha mostrat com un binomi molt útil per a la gestió en aquests temps de crisi, tant econòmica com de valors”, explicava Toni Gelida.

Publicaciones Alimarket ofereix informació exclusiva i majoritàriament de pagament dirigida a professionals dels diferents sectors analitzats i, molt en particular, als directius de les empreses.

Enllaç a entrevista completa