La Fundació Salut i Comunitat (FSC), com a entitat especialitzada en l’àmbit de les drogodependències a nivell estatal, s’ha volgut sumar a la campanya Peça a peça de la UNAD, la Xarxa d’Atenció a les Addiccions. L´objectiu d´aquesta campanya, coincidint amb la celebració del Dia Internacional per al´eliminació de la violència de gènere que es commemora cada 25 de novembre, és reclamar una atenció integral i centrada en la persona per a les dones amb addiccions víctimes de violència de gènere. FSC forma part activa de la UNAD.

L’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de FSC s’ha sumat a la campanya de la UNAD, tot destacant que les addiccions i la violència de gènere són elements associats en tots dos sentits, que s’han de treballar conjuntament i no de manera parcel·lada.

En aquest sentit, es posa èmfasi en la violència institucional que viuen diàriament aquestes dones, cosa que obstaculitza el seu dret a rebre una veritable resposta a les problemàtiques que pateixen. A més, s’incideix que la violència de gènere no és una etiqueta ni una categoria, és una realitat que és present en institucions i recursos d’addiccions.

Per això, cada cas s’ha de tractar de manera individualitzada, atenent els factors que conflueixen en cada dona (salut mental, presó, àmbit laboral, migracions, entre d’altres) per tal de fer una atenció articulada i de qualitat. Aquesta atenció ha de comportar una coordinació efectiva de recursos i persones professionals que atenguin la dona com a part dun tot, tenint sempre molt present la perspectiva de gènere. Això implica encaixar Peça a peça la realitat de cada dona, per això el nom d’aquesta campanya.

Segons trasllada la UNAD, els estudis existents en aquest àmbit indiquen que més del 60% de les dones drogodependents han patit violència sexual per part dels homes durant el període de consum, així com abusos sexuals durant la seva infància i adolescència. A nivell internacional, aquest percentatge augmenta fins al 74% de les dones en tractament per abús de substàncies.

Per acabar, des de la xarxa UNAD, integrada per més de 200 organitzacions repartides per tot Espanya que comparteixen un model comú centrat en la persona, s’insisteix en la necessitat d’impulsar d’una manera integral la detecció precoç per abordar la violència de gènere i les addiccions. En aquest sentit, es fa una crida als poders públics per demanar compromís a tots els nivells i poder fer les accions pertinents amb equitat territorial.