L’informe ha estat desenvolupat per l’Observatori Noctámbul@s de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), entitat que forma part del projecte europeu “Sexism Free Night” (prevenció de violències sexuals i promoció d’entorns d’oci més segurs i igualitaris). Es tracta d´un projecte europeu cofinançat pel Programa Drets, Igualtat i Ciutadania (Rights Equality and Cityzenship, REC), impulsat per un consorci format per promotors d´oci nocturn, entitats sense ànim de lucre, com ReGeneration, Kosmicare, ClubComission, així com FSC, i la Universidade Catòlica Portuguesa, com a líder del projecte.

El projecte “Sexism Free Night” té com a objectiu promoure entorns d’oci nocturn més segurs i igualitaris, des d’una perspectiva de gènere a la promoció de la seguretat, la diversitat i les experiències positives per a dones, homes i persones trans i no binàries.

A aquest efecte, s’ha realitzat una investigació que explora les interseccions entre la violència sexual, els entorns d’oci nocturn i el consum de drogues a Europa. Això permet augmentar el coneixement sobre el sexisme i la cultura de la violència en entorns de festa a diferents regions europees, així com sobre les polítiques implementades a l’oci nocturn per promoure entorns més segurs i igualitaris.

L’activitat de recerca es va basar en una enquesta web a escala europea, per tal de demanar informació sobre la prevalença del sexisme i la violència sexual en persones més grans de 18 anys a Europa, i analitzar, a partir de les més de 4.500 respostes vàlides , que van completar l’enquesta íntegrament i van ser considerades per a l’anàlisi.

També es va recollir informació sobre les interseccions de la prevalença del sexisme i la violència sexual amb factors clau específics, com ara els patrons de consum de drogues, participació en entorns de lleure nocturn i festa, mobilitat nocturna i creences sobre la violència sexual.

L’enquesta es va traduir a vuit idiomes diferents (anglès, espanyol, francès, portuguès, serbi, alemany, letó i eslovè) i es va implementar en el període comprès entre el 25 de novembre i el 31 de desembre de 2020. Les preguntes contemplaven qüestions relatives a l’oci nocturn i als espais de festes, abans de la pandèmia pel COVID-19, així com també en un context d’aïllament social, motivat per la crisi sanitària internacional (per exemple, a petites festes, reunions a casa o en espais públics amb amics/gues, festes informals, videotrucades i esdeveniments en directe).

Alguns dels principals resultats de recerca mostren que les formes de violència simbòlica o menys evident, com ara la publicitat, les expressions artístiques sexistes, les bromes sexistes, les mirades fixes sexualitzades contínues o els comentaris sexualitzats no desitjats semblen estar molt normalitzats, naturalitzats i generalitzats als entorns nocturns.

Les dones enquestades (46,46%) i les persones amb identitats de gènere transgènere i no binàries (30,01%) van informar haver experimentat sempre o amb molta freqüència alguna forma de violència sexual normalitzada quan sortien de nit, en comparació dels homes (12,4%).

Segons assenyalen des del projecte europeu “Sexism Free Night”, els resultats d’aquesta investigació no neguen que la violència sexualitzada també la viuen els homes, tot i que incideixen que la violència sexualitzada té gènere. La majoria de les dones (74,8 %) i les persones amb identitats de gènere transgènere i no binàries (65,7 %) van informar que tenen por a les agressions sexuals en els ambients nocturns per part d’una persona d’un gènere específic, que en més del 95% dels casos, era un o diversos homes. Pel que fa als homes enquestats, el 88% no van reportar aquesta por.

Els resultats d’aquest informe han estat utilitzats per donar forma al contingut de la formació europea, adreçada a professionals de l’oci nocturn, organitzadors de festivals i professionals de l’àmbit de les drogues, així com per al disseny de la campanya europea de difusió.

Fes clic sobre la imatge per descarregar l’informe:

FSC presenta l'informe de recerca del projecte “Sexism Free Night” sobre la violència sexualitzada en entorns de lleure nocturn a Europa
Fes clic sobre la imatge per descarregar l’informe: