Recentment la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha iniciat a Catalunya el projecte “Metzineres: Entorns de Recer per a Dones que Usen Drogues Sobrevivint a Violència”. Aquesta iniciativa de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i famílies es proposa oferir acompanyament a dones que usen drogues sobrevivint a violències, situant-les en el centre dels seus processos de recuperació, fomentant la seva autonomia, així com la millora de la seva salut física, emocional i mental.

El projecte Metzineres es proposa a partir d’un plantejament holístic i individualitzat i compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, així com del Departament de Treball, Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i d’altres entitats com l’Institut Català de les Dones (ICD) i Barcelona Activa.

El programa dóna cabuda a totes les dones que compleixin els criteris d’inclusió, sigui quin sigui el seu moment en la trajectòria de consum i la seva relació amb contextos de violència, adaptant les respostes als seus respectius interessos i expectatives.

El treball es desenvolupa a partir d’un model d’intervenció innovador, dirigit a evitar la cronificació de les situacions d’exclusió, oferint a aquestes dones respostes creatives i flexibles als buits institucionals als quals han de fer front. En aquest sentit, el projecte tracta d’incidir en les causes estructurals d’exclusió d’aquestes dones i minimitzar les barreres d’accés als serveis normalitzats d’atenció sociosanitària.

Cal assenyalar que les dones que usen drogues sobrevivint a violències troben grans obstacles en l’accés i vinculació a la Xarxa d’Atenció i Recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista, així com a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.

És per això que entre els objectius del projecte es troba ampliar, a través de la seva proposta específica, l’oferta de recursos i serveis de qualitat de les diferents xarxes d’atenció. El programa es planteja la derivació d’usuàries per part dels serveis d’atenció sociosanitària, atenent les característiques específiques de les dones a les quals va dirigit el programa.

Metzineres procura arribar a poblacions particulars que poden tenir múltiples, simultànies i interconnectades posicions socials. Sense pretendre fer un llistat exhaustiu ni excloent: dones joves o grans, nouvingudes, amb poc o nul suport familiar i social, situacions de sense sostre que s’identifiquen com LGTBIQ (Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals, Intersexual o Queer), que exerceixen o han exercit sexe per supervivència, amb experiències d’empresonament i circumstàncies delicades de salut física o mental, diversitat funcional, entre d’altres.

Es reconeix a les dones que usen drogues sobrevivint a violències com a interlocutores vàlides a l’hora de dissenyar polítiques públiques, així com qualsevol altra actuació derivada que, de manera directa o indirecta, pugui condicionar els seus processos d’estabilització i recuperació. De manera coherent, el programa es dissenya, implementa i avalua amb elles, incorporant a algunes dones en els equips d’intervenció.

Entre els seus principals reptes, es troba disminuir el prejudici, així com l’estigma i la discriminació que recau sobre aquestes dones, per influir en la presa de decisions per al desenvolupament, establiment o canvi de polítiques, lleis i normatives.

Per això, es planteja un abordatge des de la reducció de riscos i danys, que integra la perspectiva de drets humans i transversalitat de gènere, lliures de prejudicis, desenvolupant-se en 3 entorns.

De Moment, que preveu una àmplia gamma d’opcions d’autocura, creació de vincles de confiança, intercanvi de coneixements, autodefensa, solidaritat i suport mutu; L’agosarada, espai relatiu a l’entorn productiu, dirigit a dotar d’oportunitats laborals i creixement professional a dones que troben grans dificultats per entrar al mercat laboral, per manca d’experiència i/o baix nivell acadèmic i la COBERTA que contempla l’entorn residencial i que pretén crear una alternativa d’estabilitat que garanteixi intimitat, possibilitats de descans i protecció a aquestes dones, en situació de sense llar o que han hagut d’abandonar el seu propi domicili.

Cal assenyalar que entre els mesos de juny a desembre de 2017, 56 dones, d’edats compreses entre els 18 i els 62 anys, han acudit al servei, participant en activitats educatives, formatives i d’oci; rebent atenció mèdica i/o de treball social; i formant part activa de diverses xarxes des de les que s’articulen accions comunitàries i reivindicatives, al costat d’altres associacions i col·lectius dels diferents àmbits: de barri, nacional i internacional.

Des del passat mes d’octubre, Metzineres compta amb un local situat al cor del Raval, a Barcelona, ​​obert de dilluns a divendres. A més, un diumenge al mes compta amb una parada al mercat de segona mà del barri, que alterna amb sortides culturals o la muntanya. Actualment, el pis situat a Trinitat Vella acull a una dona en procés de desintoxicació i deshabituació al consum d’heroïna i alcohol.

D’altra banda, una àmplia xarxa de col·laboradores aporta els seus coneixements i experiències en diferents àmbits com el disseny, l’alimentació, cosmètica natural, arquitectura, perruqueria, etc.

Alguns dels resultats esperats per part del projecte són oferir entorns segurs a dones que usen drogues sobrevivint a violències, que contribueixin a millorar la seva qualitat de vida i les seves relacions familiars, socials i amb la comunitat, de manera estable i sostenible. A més d’impulsar la transversalitat de gènere en les polítiques de drogues i plans d’atenció a les drogodependències i introduir la reducció de danys en les xarxes d’atenció a les dones sobrevivint a violències.