La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha estat una de les entitats socials participants al segon Cens de Persones Sense Llar a València, realitzat el passat mes de desembre. Aquest nou recompte va comptar amb la col·laboració de gairebé 600 voluntaris/es de 18 a 65 anys de 14 entitats sense ànim de lucre. S’han identificat 754 persones en situació de sense llar. Aquesta és una de les primeres dades que deixa aquest cens, organitzat per diferents entitats socials de la ciutat, amb la participació i col·laboració de l’Ajuntament de València i la Universitat de València. Per això, es va utilitzar el mètode “Streets nights / Survey nights” (recomptes censals nocturns).

L’objectiu d’aquest cens, en què s’han identificat 754 persones sense llar, de les quals 352 es trobaven pernoctant al carrer i 402 a albergs, ha estat conèixer el nombre real de població en situació de sense llar a la ciutat de València , amb la intenció de dimensionar el problema de l‟exclusió residencial i assenyalar les línies estratègiques d‟acció, tant per a les entitats socials com per a les administracions públiques.

Així mateix, amb aquest segon cens s’ha tractat d’actualitzar les dades recollides a l’octubre del 2019, quan es va dur a terme per primera vegada aquesta iniciativa i es van comptabilitzar 939 persones en situació de sense llar -403 vivint a albergs i 536 al carrer -. D’aquestes, el 81% deia haver patit violència física o verbal i en el cas de les dones, a més, el 25% havia patit algun tipus de violència sexual.

La Fundació Salut i Comunitat ha participat tant en la preparació d’aquest segon cens com en el recompte nocturn, que permetrà conèixer amb més concreció el nombre i les característiques específiques de les persones sense llar en aquesta ciutat, per poder continuar contribuint a la seva inclusió social i laboral. Actualment, es preveu que la situació viscuda per la pandèmia hagi agreujat la situació de les persones més vulnerables, generant nous perfils i necessitats socials.

L’estratègia bàsica d’aquest nou recompte ha consistit a fer un recorregut pels carrers de la ciutat, identificant totes aquelles persones que es trobaven dormint a la intempèrie. També s’ha centrat en les persones que aquella nit estaven pernoctant en un recurs residencial (albergs).

El cens es va dur a terme dimecres 15 de desembre a la nit, en horari de 19:00 a 01:30 hores. Prèviament, el voluntariat va fer una petita formació per poder aprendre, entre altres coses, a utilitzar l’aplicació dissenyada per la Universitat de València per recollir totes les dades.

El punt de trobada va ser el poliesportiu del Cabanyal a València, on es van dividir en 104 grups que es van repartir per tots els barris de la ciutat, igual que els recursos d’allotjament residencial. Un dispositiu en què va participar Creu Roja, la Policia Local i Nacional, així com l’EMT per traslladar el voluntariat que va col·laborar a la iniciativa.

Aquest segon cens torna a posar de manifest la necessària col·laboració entre administracions públiques i entitats socials per abordar aquesta problemàtica tan complexa, així com el compromís social i la gran tasca del voluntariat perquè la iniciativa s’hagi pogut dur a terme.

La Universitat de València s’encarregarà de realitzar durant els propers mesos l’anàlisi de les dades recopilades, per a la posterior presentació pública.