El passat dia 9 d’abril es va presentar el segon informe de la investigació de CerclesCat al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Barcelona. En la presentació d’aquest informe, va participar Patricia Bosch com a representant de la Fundació Salut i Comunitat (FSC); Marc Cerón del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada; Marian Martínez de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, i Thuy Nguyen de la Universitat de Barcelona. El model CerclesCat obliga a fer uns controls de qualitat exhaustius i rigorosos, els resultats es reflecteixen en aquest informe.

Tal com s’assenyala en el mateix, diferents estudis assenyalen que les persones que compleixen condemnes per delictes sexuals a Catalunya presenten un seguit de necessitats individuals i socials que dificulten el seu procés de reinserció i incrementen el risc de reincidència.

A més del tractament específic que puguin rebre dins dels centres penitenciaris, cal desenvolupar altres intervencions dirigides a potenciar tant el capital humà com social d’aquestes persones per facilitar el seu procés de reintegració.

Un dels models d’intervenció comunitària per a la gestió del risc és el programa Cercles de Suport i Responsabilitat (Circles of Support and Accountability -CoSA-), que es va iniciar al Canadà el 1994. A partir de l’eficàcia del programa en altres països, en l’any 2012 el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va decidir adaptar el model cosa a la realitat i el context català, iniciant-se així el projecte CerclesCat, amb l’objectiu que es convertís en un recurs més per a la gestió del risc de reincidència dels delinqüents sexuals.

En aquesta sessió, es van presentar els resultats del segon any de funcionament del projecte d’avaluació de CerclesCat que s’està duent a terme a Catalunya i que avalua la implementació en el nostre sistema d’execució penal d’un model d’intervenció comunitària amb delinqüents sexuals d’alt risc .

A la presentació van assistir professionals de l’execució penal, tant de serveis penitenciaris com de mesures penals alternatives i justícia juvenil, així com a professionals d’entitats del Tercer Sector, entre ells professionals de la Fundació Salut i Comunitat, i estudiants.

Segons es va traslladar a la sessió, el model internacional Circles of Support and Accountability (Cercles), està oferint bons resultats en altres països. En l’informe presentat en la mateixa, es va exposar que s’han actualitzat els perfils dels delinqüents sexuals d’alt risc amb què els centres penitenciaris estan treballant, i que s’han contrastat els 5 grups d’estudi, atès que ja s’ha arribat al nombre global de casos sobre els quals es farà el seguiment durant els propers 2 anys.

A més, durant la presentació, es va retre comptes sobre les conclusions i propostes del primer informe i sobre el treball realitzat per implementar-les durant aquest temps.

CerclesCat és un programa que gestiona el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat i que s’adreça a persones que han comès un delicte sexual, que es troben en el moment previ a la llibertat definitiva, i es comprometen amb l’objectiu del projecte “no més víctimes”.

El 2n Informe CerclesCat: delinqüents sexuals d’alt risc, es pot consultar a través del següent enllaç:

http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2019/cercles-cat-2-informe/