El passat mes de setembre, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) va començar el Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones acollides a la Renda Garantida de Ciutadania (MAIS) 2021/2022. El seu objectiu general és millorar la inclusió social i laboral de les persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), a través d’itineraris personalitzats d’acompanyament. El programa compta amb el cofinançament de el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i de Fons Social Europeu i pretén donar resposta als canvis socials que han tingut lloc en els últims anys.

La diversitat de persones en situació de pobresa, factors de risc, desigualtat i exclusió social -totes elles amb perfils diferents- obliga les administracions públiques a adaptar els seus mitjans d’actuació per donar resposta a la demanda creixent.

Amb l’objectiu de procurar la professionalització per a noves competències, es fa necessari potenciar les polítiques actives i reforçar aquelles polítiques dirigides a l’ocupació, basades en l’orientació, la informació i la formació, així com ajustar els itineraris d’inserció a el nivell d’ocupació i d’acompanyament en el mercat ordinari, com a destinació final de les persones participants en programes d’inserció sociolaboral.

En aquest programa, oferim acompanyament, orientació i assessorament per a la promoció de la millora competencial de les persones participants, per afavorir la seva millora d’ocupabilitat. Així mateix, desenvolupem itineraris d’inserció personalitzats en clau de competències, atenent a la demanda de la persona i adaptats a la realitat i necessitats identificades de forma conjunta.

A més, oferim una intervenció integral i treballem per generar oportunitats de desenvolupament personal que afavoreixin la promoció i la participació activa, a nivell comunitari i social.

D’altra banda, a través d’aquest programa, proporcionem eines perquè la persona pugui realitzar la seva anàlisi particular, en relació amb la seva ocupabilitat cap oportunitats laborals concretes. Això determina la definició de la nostra metodologia, el lloc que donem a les participants i el que ocupen les professionals en aquesta intervenció.

Aquest projecte, que s’incorpora per primera vegada a la nostra entitat i que preveu acompanyar unes 60 persones, es durà a terme fins a finals d’abril de 2022. Cal destacar també que inclou diferents accions d’acompanyament, com tutories individuals, tallers grupals d’orientació sociolaboral i treball de competències, pràctiques no laborals en empresa i accions d’intermediació laboral, entre d’altres.

Pel que fa a la metodologia, l’eix vertebrador de el programa gira al voltant d’un procés d’orientació i acompanyament posant èmfasi en l’autoconeixement, l’empoderament i la dotació d’eines que afavoreixin un canvi de posició de la persona, promovent la iniciativa de les seves eleccions.

Per aquest motiu, es fa imprescindible la motivació i la implicació de les participants per treballar els aspectes que puguin fer minvar oportunitats (variables de vulnerabilitat i/o d’exclusió) en l’àmbit sociolaboral. Així mateix, cada participant és protagonista del seu propi procés i, a el mateix temps, dels programes d’inserció laboral que FSC promou, a través de la seva implicació activa.

Els aspectes clau de el programa MAIS, recentment iniciat a la nostra entitat, són l’atenció a la particularitat i els itineraris personalitzats; la recerca de corresponsabilitat amb les participants; l’acompanyament i l’assessorament de forma individualitzada; la flexibilitat metodològica per ajustar la participació de la persona a la circulació pel programa i la combinació de la metodologia individual i grupal.

El programa MAIS es porta a terme a la seu de FSC al Carrer Belchite, 6-8 de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

FSC inicia el programa MAIS dirigit a persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció