A la recent adjudicació dels centres de dia i del Programa de Respir del Municipi de Santurtzi s’ha de sumar aquest nou èxit assolit al País Basc des de l’àrea d’atenció a la dependència de l’entitat.

FSC consolida la seva presència a Euskadi després de l'adjudicació d'un programa d'intervenció psicosocial per a gent gran a EibarEn concret, des del Departament de Política Social de la Diputació Foral de Guipúscoa s’ha adjudicat a la “Unió Temporal d’Empreses” formada per Lagunduz i per la Fundació Salut i Comunitat el desenvolupament del programa d’intervenció psiocosocial al Centre Gerontològic “Egogain” d’Eibar. Aquest equipament disposa de 170 places residencials i 25 d’estada diürna.

El principal objectiu al qual es pretén donar resposta des d’aquest programa és el de millorar la qualitat de vida de les persones usuàries, moltes d’elles pateixen demències severes i per la malaltia d’Alzheimer, i les seves famílies mitjançant la implantació de diverses activitats que donin resposta a les necessitats psicosocials que presenten.

Aquesta nova adjudicació reforça la presència d’FSC en aquesta Comunitat Autònoma, ja que també es gestionen de manera consorciada amb Lagunduz els serveis d’ajuda a domicili de Bilbao i Portugalete i el Centre de Dia de “Bizia” a Vitòria als quals, com s’ha dit anteriorment, s’han d’incorporar el recentment adjudicat equipament de Santurtzi que contempla també un programa residencial de respir familiar.