En un acte celebrat a la Casa de la Convalescència, edifici de la Universitat Autònoma de Barcelona que forma part del recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Jurat del Premi Constanza Alarcón va concedir aquest guardó a un programa innovador i referent en el seu àmbit per la realitat a la qual dóna resposta (salut sexual, maltractament i abusos sexuals entre les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament). També, va atorgar una menció honorífica al projecte “EspaiJove.net”: Un espai per a la salut mental, basat en la idea de “alfabetització en salut mental”, presentat per l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts.

En presència d’un centenar d’assistents de l’àmbit associatiu i professional, FSC va atorgar el Premi Constanza Alarcón a la Innovació Sanitària i Social al “Programa sobre Abusos Sexuals (PAD): un pas endavant en la salut de les persones amb discapacitat”, de la Fundació Vicki Bernadet.

Aquest premi, convocat enguany per primera vegada de forma pública, pretén honorar la memòria de la primera presidenta de la nostra entitat, Constanza Alarcón, morta fa 6 anys, a manera d’homenatge per la seva importància en la creació d’FSC i tasca desenvolupada, i així es va posar de manifest abans del lliurament del guardó, a través de les intervencions de directius de l’organització que van col·laborar estretament amb ella i amb els quals mantenia un vincle molt especial.

La candidatura guanyadora, el programa PAD, està destinat a tres col·lectius: persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) a les diferents franges d’edat; als seus familiars ia l’àmbit professional educatiu o residencial. Es va valorar especialment la seva valentia i oportunitat en assenyalar el risc de patir abús sexual, molt més gran que el de la població general, que presenten els discapacitats psíquics, i proposar mesures pràctiques orientades a evitar aquest fet.

La metodologia d’aquest programa inclou accions com ara:

  • Teatre social i formació psicoeducativa per a treballar la intimitat, la confiança, aprendre a posar límits, la salut sexual i la prevenció i detecció de l’abús sexual.
  • Protegir en família: desenvolupat en l’àmbit escolar i que té per objectiu oferir eines de prevenció tant a nens amb DID com a professionals i famílies per poder actuar de manera conjunta i coordinada.
  • Atenció a la sexoafectivitat en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.
  • Formació sobre sexualitat i abús sexual en persones amb DID adreçada a professionals.
  • Elaboració de protocols en les entitats de l’àmbit de la discapacitat.

El Jurat del Premi Constanza Alarcón també ha valorat aquest projecte pel seu enfocament de treball en xarxa amb altres organitzacions per aconseguir millores en les intervencions, així com la major cobertura i eficàcia dels programes preventius.

D’altra banda, es va atorgar una menció honorífica al programa “EspaiJove.net”, presentat per l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts.

Es tracta d’un projecte basat en la idea “d’alfabetització en salut mental”. La seva finalitat és promoure la salut mental, prevenir trastorns d’aquest tipus, eradicar l’estigma que suposen, i orientar la recerca d’ajuda en la població d’edats compreses entre els 12 i els 18 anys.

El concepte de “alfabetització” s’entén com “el conjunt de coneixements i creences que ajuden a la identificació, maneig o prevenció dels trastorns mentals”. Aquests coneixements es refereixen a la salut mental, els trastorns mentals, les seves causes, el seu tractament, els factors de protecció i de risc, i s’espera que facilitin la promoció de la salut, la identificació i intervenció precoç, la disminució de l’estigma i una millor inclusió social.

Des del programa es manté que entre els inicis de l’adolescència i els primers anys de l’edat adulta, els trastorns mentals afecten un percentatge entre el 10 i el 20% de la població. Però només una cinquena part arriba a diagnosticar-se. Dades epidemiològiques revelen que el 50% dels trastorns mentals dels adults es van iniciar entre els 12 i els 18 anys, en moments evolutius crucials per a la persona i que poden representar un greu perjudici en el seu desenvolupament en tots els aspectes.

El projecte integra activitats presencials en els centres educatius, amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, com la web www.espaijove.net i les xarxes socials.

En el transcurs de l’acte també es van presentar la resta de candidatures finalistes, que en total van ser 6. El Jurat ha valorat aquelles iniciatives procedents de les comunitats autònomes en què FSC té presència i vinculades al seu àmbit d’actuació. Es tracta de projectes que possibiliten millores substantives en les intervencions, tracten d’aconseguir major cobertura o eficàcia dels programes preventius o millorar els resultats dels programes assistencials existents.

En total, han estat al voltant de 30 les candidatures rebudes des de molt diversos àmbits (recerca, ONG, universitats, etc.), destacant el seu gran interès i qualitat.