La Fundació Salut i Comunitat (FSC) gestiona des del passat 2 de maig a Barcelona els tallers que formen part de la intervenció grupal en els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD). El servei desenvoluparà almenys 60 tallers amb caràcter anual en els PIAD de la ciutat de Barcelona, ​​a més de l’organització de les diferents activitats. La gestió realitzada per FSC es durà a terme amb una durada de 2 anys prorrogables.

L’objectiu d’aquest contracte amb l’Ajuntament de Barcelona és realitzar el procés de selecció de les talleristes que conformaran la programació. També, la gestió dels tallers i el compliment de la programació establerta, així com d’altres activitats de sensibilització i formació que tindran lloc al voltant del 25 de novembre d’enguany, Dia Internacional de la No Violència Contra la Dona, i del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, durant el proper any.

Per la seva banda, FSC aporta l’experiència acumulada a partir de la gestió dels PIAD durant els anys 2012 a 2016, període durant el qual es va participar, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, ​​del disseny i implementació de la intervenció grupal en tots els PIAD de la ciutat.

A través de la gestió realitzada per la nostra entitat, cada PIAD realitzarà amb caràcter anual 6 tallers, corresponents a les temàtiques acordades per l’Administració: autoestima, autodefensa, dansa, risoteràpia, prevenció de la violència, així com a dona i esport. En tot moment es garantiran espais de participació de les dones en cada districte de la ciutat, mitjançant la posada en marxa de tallers en cada un d’ells, fent coincidir el final d’un taller amb l’inici del següent.

Cal assenyalar que els PIAD són serveis municipals de proximitat que ofereixen informació, atenció individual i grupal, així com assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones i també possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat.

L’organització de la intervenció grupal d’aquests serveis es divideix en dos blocs. D’una banda, grups de creixement personal i de suport per a dones, que es desenvolupen en cada PIAD amb caràcter trimestral i que són conduïts per la psicòloga i la tècnica de cada un d’ells i, d’altra banda, tallers anuals sobre dona i esport que es desenvolupen amb una durada anual, així com tallers trimestrals sobre diferents temàtiques: autoestima, risoteràpia, dansa, autodefensa i autocura.

Pel que fa a les persones destinatàries d’aquests serveis, es tracta de dones majors d’edat que visquin, treballin o estudiïn a Barcelona; així com a dones de 12 a 17 anys que visquin, treballin o estudiïn en aquesta ciutat. Independentment que estiguin o no empadronades a Barcelona i tinguin o no la seva situació regularitzada legalment.

Per tal d’incorporar la participació activa de les dones del territori de cada PIAD i demanar informació sobre les seves necessitats i demandes, es proposaran diferents metodologies participatives: enquestes a entitats de dones del barri i d’altres espais públics; reunions amb els consells de dones i amb la tècnica de dones del districte, així com la realització de sessions informatives.

A més, es proposa (comptant sempre amb el vistiplau de l’Ajuntament de Barcelona i la coordinadora dels PIAD i acordant més amb les tècniques de cada PIAD) realitzar enquestes per conèixer quines són les temàtiques i continguts que a les dones els agradaria treballar o suggeriments de tallers en els que els agradaria participar, almenys dos mesos abans de l’inici dels tallers. Les enquestes es realitzaran tant a les tècniques dels PIAD com a les dones usuàries d’aquests serveis.

D’altra banda, des de la nostra entitat hem proposat millores pel que fa a la coordinació, seguiment i gestió del servei, és el cas de l’increment en el nombre d’hores d’algunes de les reunions, de l’augment del nombre de visites als tallers (s’amplien de 3 a 4 les reunions d’evolució), així com la generació de més espais de reunió i coordinació amb els/les professionals.

Pel que fa als principals reptes a curt i mig termini que es planteja amb aquesta gestió, volem destacar la implementació d’un servei per a la cura i la dinamització dels fills i filles de les dones participants dels tallers per millorar l’accessibilitat i, d’altra banda, la implementació de millores en els aspectes metodològics del procés d’avaluació i seguiment de la intervenció grupal.