La proposta de llei ha estat presentada recentment al Parlament de Catalunya per fer front al sensellarisme, tractant de donar resposta així a la situació de les persones que viuen al carrer, pernocten en albergs o s’allotgen en equipaments temporals. El text legal garanteix el dret a disposar d’un espai residencial digne i és pioner a Europa pel que fa a la protecció legal, centrant-se en les situacions de sensellarisme més cronificades. La llei també regularà les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de desenvolupar a Catalunya per garantir els drets de les persones sense llar.

Recentment, diverses entitats (Assís Centre d’Acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, la Comunitat de Sant Egidi i Sant Joan de Déu Serveis Socials) han presentat al Parlament de Catalunya una proposta de llei per fer front al sensellarisme de manera urgent. El text legal ha estat impulsat i dirigit per Antoni Milian Massana, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la col·laboració de Vicenç Aguado Cudolà, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona (UB) i docents de ambdues universitats.

La proposta de text legal de mesures transitòries i urgents per fer front i eradicar el sensellarisme ha entrat per registre al Parlament de Catalunya com a proposició de llei signada per la majoria dels partits de l’arc parlamentari, per tal que sigui discutida i aprovada . A més, el text compta amb el suport de 35 entitats de primer, segon i tercer nivell de làmbit social i de 5 col·legis professionals.

La llei es dirigeix ​​especialment a donar una resposta a aquelles persones que pateixen una situació de sensellarisme més crònica i amb més duresa. Per aquest motiu, el text elaborat pretén fer front a les situacions que es corresponen amb les tres primeres subcategories operatives de la classificació europea ETHOS, tal com s’assenyala a la nota de premsa emesa per les entitats socials participants en la seva elaboració.

Concretament, es tracta de les persones que viuen al carrer a Catalunya, que passen la nit a recursos nocturns o viuen en equipaments específics per a persones sense llar, permetent un tractament legal homogeni i integral de la problemàtica.

El 2016, s’estimava que prop de 10.000 persones vivien en situació de sense llar (subcategories ETHOS 1, 2 i 3). En concret, 2.855 vivien en un espai públic oa la intempèrie, 4.120 pernoctaven en un alberg, forçades a passar la resta del dia en un espai públic, i 2.982 vivien a centres o albergs per a persones sense llar o allotjaments temporals.

Les entitats promotores de la iniciativa consideren que la xifra ha augmentat exponencialment durant aquests sis anys, estimant que 18.000 persones es troben actualment en aquesta situació (un 80% més en relació amb l’any 2016).

L’objectiu d’aquesta proposta de text legal és posar fi a la situació que viuen les persones que dormen als carrers de pobles i ciutats de Catalunya, aconseguint la protecció, la promoció i l’emancipació plena de les persones sense llar, així com regular per llei les actuacions i serveis que les administracions públiques catalanes haurien de dur a terme per garantir els drets de les persones sense llar.

La proposta de text legal és una novetat en el context legislatiu europeu, ja que introdueix el fonament de dret per assegurar la dignitat de les persones sense llar. En concret, afegeix el concepte d’espai residencial digne per a totes les persones que es troben a les tres primeres subcategories operatives de la classificació europea ETHOS, garantint en el termini de dos anys el dret a disposar d’un espai residencial digne o un habitatge autònom.

Des de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) valorem aquesta proposta de llei que ha estat possible gràcies a la suma desforços entre les entitats socials i el món acadèmic, aportant solucions concretes per assegurar la dignitat i la humanitat en el tracte a les persones sense llar.

A més, considerem que és una “iniciativa pionera en el context legislatiu europeu que pot constituir un nou fonament en la vertebració de l’Estat de Benestar” per afavorir l’exercici dels drets de les persones sense llar, tal com assenyalen les entitats socials que han participat a la seva elaboració.

S’espera que la votació es faci «com més aviat millor» al Parlament de Catalunya i que la llei «pugui estar plenament en vigor a finals d’any».

Podeu consultar aquí la proposta de llei.