La Fundació Salut i Comunitat (FSC) gestiona i dirigeix els PAE en els districtes de Gràcia i Horta-Guinardó, de Barcelona, atenent mensualment a entre 350 i 400 persones. Amb aquest servei, s’ofereix un acompanyament a la ciutadania per optimitzar el seu consum energètic i racionalitzar la despesa, millorant així la gestió de l’eficiència energètica a casa seva. A més, s’assessora i informa sobre els tràmits amb les companyies subministradores i s’acompanya amb especial atenció a persones en situació de major vulnerabilitat i/o pobresa energètica, en defensa dels seus drets energètics.

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) són un servei de l’Ajuntament de Barcelona, ​​impulsat per l’Àrea de Drets Socials, amb l’objectiu principal de donar poder a la ciutadania en la defensa i la protecció dels seus drets energètics.

El programa dels PAEs (11 en total) s’engloba dins de la política de transició energètica de l’ajuntament, conjuntament amb la promoció de l’autoconsum i l’aposta per una companyia pública que utilitzi energies renovables.

Amb aquest reconeixement, el servei ha estat inclòs en el informe Cities 100 que dóna a conèixer els 100 projectes d’acció climàtica més ambiciosos del món, que s’ha presentat recentment a la Cimera Mundial d’Alcaldes de Copenhaguen.

Els PAE han estat recollides entre les 100 millors accions climàtiques del món per la xarxa mundial de ciutats C40, l’associació danesa Realdania i l’empresa de consultoria Nordic Sustainability.

El model de treball en xarxa i coproducció entre les entitats licitadores i l’ajuntament és clau per al correcte desenvolupament del servei, ja que assegura la cobertura de tot el territori municipal des d’una línia d’intervenció compartida per totes les entitats que estem implicades en el projecte , entre elles la Fundació Salut i Comunitat.

Els Punts d’Assessorament Energètic van néixer el 2017 per defensar els drets energètics de la ciutadania i reduir el nombre de persones en risc de pobresa energètica.

Durant aquest any, unes 170.000 persones es trobaven en situació de pobresa energètica a Barcelona, ​​i tenien problemes per pagar la factura de la llum, l’aigua o el gas. Per fer front a aquesta realitat, l’Ajuntament de Barcelona va obrir a cada districte un punt d’assessorament energètic (PAE).

Fins al moment, els 11 PAE han atès 80.951 persones, la majoria dones (67%), i han impedit 37.420 talls de llum, gas o aigua.

Cal assenyalar que les principals causes de la pobresa energètica són el preu dels subministraments bàsics, la qualitat arquitectònica dels habitatges i la situació socioeconòmica de les persones.

En concret, els Punts d’Assessorament Energètic ofereixen els següents serveis:

  • Avaluació d’avisos d’impagament de factures i inici de procediments per evitar talls energètics a famílies en situació de vulnerabilitat.
  • Consells i recomanacions i calculadora energètica per reduir el consum de subministraments a casa.
  • Passos per adequar al consum elèctric la potència d’electricitat contractada i per passar-se a la tarifa de discriminació horària.
  • Informació i sol·licitud del bo social i de l’exempció de la taxa de clavegueram.
  • Autogeneració d’energia solar a casa, desenvolupament de projectes d’energia renovable.

L’atenció i el servei dels PAE han obtingut una valoració d’excel·lent (9,5/10) en el nivell de satisfacció de la ciutadania. Un terç de l’equip professional dels PAE són persones en risc d’exclusió laboral, i en alguns casos, també són usuaris/es del servei.