• ECAS recorda al Govern la urgència de mantenir i millorar els serveis per reinserir els reclusos i prevenir la reincidència
  • Les entitats socials temen que la convocatòria avançada d’eleccions deixi sense efecte les resolucions del Parlament

Els programes de reinserció i rehabilitació en l’àmbit penitenciari, a l’espera del compliment de les resolucions de la Comissió de JustíciaLa imminència de les eleccions al Parlament fa témer les entitats socials que les resolucions adoptades per la càmera fa dos mesos en relació als programes de rehabilitació i reinserció en l’àmbit penitenciari quedin sense efecte. Per evitar-ho, ECAS ha recordat a la consellera de Justícia, Sra. M. Pilar Fernández i Bozal, “la necessitat de donar compliment sense més demora al mandat del plenari del Parlament en la Moció 110/IX del Parlament de Catalunya”, que insta el Govern a:

a) Continuar el difícil treball de reeducació-reinserció

b) Mantenir la relació d’aliança estratègica amb les entitats del tercer sector social.

c) Aprovar l’ordre de convocatòria de subvencions del 2012 per al finançament de les activitats de les entitats del tercer sector social.

d) Garantir la continuïtat dels programes de rehabilitació i reinserció.

e) Continuar permetent l’entrada als centres penitenciaris del personal voluntari.

f) Intensificar el programa Límits adreçat a grups de famílies de joves que passen pel circuit de justícia juvenil.

g) Impulsar les mesures necessàries perquè els convenis i les subvencions a programes de les entitats socials cofinançats per diversos departaments de la Generalitat puguin tenir un mecanisme de justificació únic.

Després que ECAS es dirigís al president de la Generalitat i al conseller d’Economia la setmana passada reclamant la convocatòria de les subvencions 2012, aquesta s’ha fet efectiva mitjançant publicació al DOGC de dimarts 13 de novembre. Aquesta convocatòria, però, es limita a cobrir els mesos de gener a maig, durant els quals les entitats socials van realitzar els programes de rehabilitació i reinserció amb normalitat.

Més enllà del compliment d’aquest compromís del Govern, que òbviament celebrem, les entitats recordem que les resolucions 739/IX —“sobre el manteniment i el millorament dels serveis de rehabilitació i reinserció de reclusos”— i 741/IX —“sobre el manteniment dels programes de rehabilitació en els centres penitenciaris”— adoptades per la Comissió de Justícia del Parlament el 13 de setembre continuen plenament vigents i s’han de fer efectives en tot el seu abast.

A més de la desatenció de reclusos i ex reclusos que ha comportat la interrupció del finançament dels serveis en l’àmbit penitenciari que desenvolupaven un total de 94 entitats, la mesura ha suposat el desmantellament de la Taula de Participació Social, un bon exemple de col·laboració público-privada amb les entitats socials. Entre els programes que d’han patit la retallada en Justícia s’hi compten els d’acollida residencial, atenció socioeducativa i mediació intercultural.

Font: ECAS