La família continua sent un referent fonamental de l’ésser humà que adquireix més importància en la vellesa. La gent gran té un sentiment de pertinença: són i continuen sent membres d’una família determinada, de manera que quan ingressen en un centre residencial, ho fan amb la seva particular història personal i la seva família.

gam-fsyc

En aquest sentit, els familiars han de ser entesos com una part fonamental de l’atenció a la gent gran, ja que són els testimonis vius del que ells eren abans d’arribar als nostres centres, i continuen sent una de les seves principals fonts de suport.

Així, convençuts del paper transcendental i imprescindible que exerceix la família en la vida dels nostres majors, es constitueixen els Grups d’Ajuda Mútua (GAMS) que, entre altres funcions, proporcionen suport emocional entre els seus membres.

Tenir cura significa protegir, assistir a algú que ho necessita i oferir la nostra dedicació. Són justament aquestes expressions el nexe comú que reuneix a un grup de familiars d’usuaris/es de la Residència i Centre de Dia “Concòrdia” de Gavà, gestionada per FSC en UTE amb el Grup Lagunduz.

El grup està funcionant des del passat mes de gener i, des de llavors, els familiars que així ho desitgen, assisteixen quinzenalment a aquestes sessions. El grup es va constituir amb la finalitat d’oferir un suport als familiars mitjançant la creació d’un espai segur on aquests poguessin expressar-se, un lloc per sentir-se comprès, escoltat i, el més important, un espai on poder sentir-se reconegut.

En aquest marc grupal s’aborden moments de gran importància en el procés d’adaptació per part dels familiars al centre, com ara l’ingrés-adaptació i participació-integració. Com assenyalen des de la Residència i Centre de Dia “Concòrdia” de Gavà, “es tracta de grups de suport per tenir cura del que encara cuida”.

L’objectiu final del grup és la configuració d’un acompanyament mutu que es dirigeixi a dissoldre totes aquelles emocions que van quedar actives i obertes, que dificulten l’accés a un estat emocional que permeti als seus membres afrontar millor aquesta nova realitat. En aquest sentit, es treballa en el context grupal per aconseguir una major comprensió i acceptació d’aquesta nova situació per part dels familiars.

“Perquè entre el tenir cura, el assistir, el dedicar i el protegir a una persona gran, ja sigui el pare, la nostra germana o el nostre marit, es donen moltes decisions i dubtes que comporten en determinats casos una gran càrrega emocional: des de la por davant l’ingrés imminent en una residència, passant per la tristesa davant la pèrdua, des de la ràbia en percebre injusta la situació, fins la sorpresa en veure que som més forts del que es pensa “, segons descriu Georgina Caballé Ardid, psicòloga del centre.

Els familiars que assisteixen al grup intercanvien experiències, coneixements i inquietuds diferents ja que els seus situacions de cura són sempre diverses. No obstant això, alguna cosa els uneix, un desig comú: acceptar i comprendre.

La família deu al major, no només agraïment a la major part dels casos, sinó afecte, saber escoltar, afavorir les relacions intergeneracionals, i seguir oferint seguretat. D’aquí la importància d’aquests Grups d’Ajuda Mútua (GAMS).