Marina és la coordinadora de el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Gavà (Barcelona), servei de la Generalitat de Catalunya, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC). És diplomada en Educació Social i compta amb un postgrau en trastorns emocionals infanto-juvenils, així com amb una àmplia formació en perspectiva de gènere i violència masclista. Ha treballat en projectes de cooperació internacional a Nicaragua durant un any i mig, realitzant funcions de gestió comunitària, sobretot amb joves, i també, en centres oberts infantils en diferents entitats.

– Com van ser els teus inicis en FSC i quant de temps fa que treballes a l’entitat?
Concretament, des de fa gairebé 5 anys; sempre he treballat en el mateix servei, el SIAD de Gavà. En el meu cas, ja treballava en aquest servei quan FSC va guanyar la licitació per a gestionar-lo.
A partir d’aquest moment, vaig iniciar les meves tasques com a coordinadora de centre, ja que anteriorment aquesta funció no existia. Per tant, els inicis en FSC podria resumir-los en el sentit d’assumpció de més responsabilitats, amb el repte que això suposava, canviant la manera de treballar i d’organitzar-nos amb una entitat gran com és la Fundació Salut i Comunitat.

– Quins diries que són les característiques principals de l’servei?
Es tracta d’un servei que ofereix atenció de manera integral a dones de Gavà. Això fa que el perfil i les situacions en què les dones arriben a el servei, puguin ser molt diverses. Es tracta d’un servei en el qual s’atenen situacions de violència masclista, però no de manera exclusiva, abasta molt més.
En aquest sentit, oferim atenció tant individual com grupal i també, amb un eix comunitari, realitzant activitats des de la perspectiva feminista, obertes a les dones que resideixen en aquesta població, sense tenir un expedient obert en el servei.
Una característica important és que el SIAD de Gavà, gestionat per FSC, s’ha convertit en el servei de referència, en relació a la violència masclista al municipi, encapçalant i liderant -per exemple- el circuit de violència municipal.

– ¿Es dirigeix el servei a algun perfil específic de dones, amb algunes característiques concretes, o totes en general?
Es tractaria del segon, ofereix els seus serveis a totes les dones del municipi.

– Quantes persones integreu l’equip de centre i de quins perfils professionals?
Som 4 professionals en el servei.
Com a coordinadora i tècnica de l’servei, meu perfil professional és el d’educadora social, podent acompanyar així des de la perspectiva psicosocial a les dones usuàries de el servei.
Comptem amb una psicòloga que és la que s’encarrega de gestionar els diferents grups de centre, i també d’acompanyar en els processos de les dones des d’una perspectiva psicològica.
També, amb una advocada que realitza una tasca indispensable en el servei, ja que l’assessorament jurídic en processos penals de violència i en processos de família, és indispensable en un servei com el nostre.
La quarta integrant de l’equip és l’agent d’igualtat. El seu perfil professional és també social, en aquest cas es tracta d’una sociòloga especialitzada també en temes d’igualtat i de violència masclista. Ella és la que s’encarrega de tota la part comunitària i del que té a veure també amb el Departament d’Igualtat d’l’Ajuntament de Gavà, com és el cas de les campanyes pel 25N o de l’8M.

– Com és un dia de treball per a tu ?, fonamentalment quines tasques realitzes?
La tasca principal del meu dia a dia professional és l’atenció a les dones, realitzant tant les primeres entrevistes com les sessions de seguiment. Aquesta funció és la que em porta més hores de treball.
Però en el meu dia a dia també és fonamental la tasca de coordinació amb la resta de serveis de la població de Gavà i, sobretot, amb el meu equip de treball, ja que som poques, però tenim un volum important de casos i, per tant , de responsabilitat individual en l’acompanyament de processos de dones.

– Quin balanç fas de la tasca que veniu realitzant fins al moment en el servei, ja amb FSC?
El meu balanç d’aquests gairebé 5 anys és molt positiu, ja que el servei ha experimentat molts canvis, però sempre cap millor, dirigits a el creixement de la mateixa, tant a nivell de nombre d’atencions, com en la qualitat que oferim en elles, sobretot pensant en l’augment d’hores que les professionals han pogut destinar a la seva jornada laboral.
Hem treballat molt en la millora de les relacions amb la resta de serveis de la població, construint una xarxa d’acompanyament a les dones de Gavà. Intentant també homogeneïtzar la perspectiva feminista a la resta d’agents, per poder tenir una qualitat en les atencions, no només al nostre servei, sinó a tot el municipi. Veient el funcionament del nostre circuit, podem dir que aquesta tasca ha tingut efectes molt positius en aquests anys.

– Què destacaries de el moment actual, en el que a la tasca realitzada des del centre es refereix?
Destacaria sens dubte la importància que el servei ha adquirit a Gavà, ja que som el referent en violència masclista i en acompanyament a dones, des d’una perspectiva feminista molt clara, en la línia que comentava abans.

-Què reptes us marqueu en el servei a mig termini?
Volem millorar en l’organització dels casos per a la nostra pròpia organització, ja que el volum dels mateixos és cada vegada més gran i necessitem millorar en aquest aspecte.
També, estem pensant en crear diferents projectes liderats per les professionals de l’servei, com són crear una xarxa de dones per a la sensibilització de la violència masclista i poder comptar amb una borsa de voluntariat de dones que vulguin acompanyar a altres dones que estiguin passant per situacions de violència masclista.
També, volem liderar grups de dones que s’autogestionin per fer activitats i poder tenir una xarxa de suport quan es troben soles.