Durant el passat mes d’octubre el Servei d’Atenció Psicosocial (SAP) de la Fundació Salut i Comunitat ha realitzat una enquesta de satisfacció, tant a pacients del centre com als seus familiars.

El Servei d'Atenció de Psicosocial de FSC sondeja la satisfacció de pacients i familiarsEls participants en l’enquesta han expressat la seva valoració de les instal·lacions del SAP i els serveis psicoterapèutics i administratius rebuts amb una sèrie de preguntes tancades en les que havien de triar com a resposta entre: “molt bona”, “bona”, “normal”, ” dolenta “o” molt dolenta “. Per otrao banda, dues preguntes obertes al final del qüestionari permetien que l’usuari afegís lliurement qualsevol opinió.

L’objectiu fonamental és que aquestes opinions ens permetin millorar els serveis prestats.

Els resultats a assenyalar són els següents:

  • Més del 83% dels enquestats considera que el contacte telefònic inicial, la primera entrevista i el temps que transcorre per a la primera entrevista són molt bons o bons.
  • El 75% dels enquestats consideren que les instal·lacions del centre són molt bones o bones.
  • El 90% dels enquestats considera que l’accessibilitat al centre en transport públic és molt bona o bona.
  • El 85% dels enquestats considera que l’atenció psicoterapèutica rebuda és molt bona.
  • El 100% dels enquestats considera que l’atenció rebuda al SAP l’ha ajudat molt o bastant.
  • El 100% dels enquestats recomanaria el SAP a altres persones.

Aquestes opinions demostren un alt grau de satisfacció dels usuaris del servei.

Així mateix, en les preguntes obertes no hi ha hagut ni un sol comentari negatiu i sí molts comentaris d’agraïment als diferents membres de l’equip del Circuit de Tractament de les Addiccions de la nostra entitat.