Des del Projecte Malva donem prioritat a la formació de professionals de l’àmbit de les drogodependències, atenció a la dona i serveis socials, per això els dies 13 i 14 de juny es va realitzar una formació per a professionals de la Diputació d’Alacant. Es va poder dur a terme gràcies a la demanda realitzada ia l’organització, de l’Àrea de Formació de la Diputació Provincial d’Alacant.

El Projecte Malva d'FSC aposta per la inclusió de la perspectiva de gènere en l'atenció de la dona drogodependentEls continguts van versar sobre l’abordatge de dos blocs temàtics: la inclusió de la perspectiva de gènere en l’àmbit de les drogodependències i la detecció de violència de gènere en la parella en dones drogodependents, com una de les necessitats específiques d’atenció en aquest col · lectiu. A més es va realitzar una anàlisi de les dificultats de coordinació de la xarxa de drogodependències i d’atenció a la dona, i la victimització secundària que pateixen les dones drogodependents maltractades, ja que no se’ls ofereix una intervenció integral.

En el desenvolupament de les dues jornades formatives es van combinar continguts teòrics i habilitats pràctiques, per facilitar l’aplicació a la pràctica professional.

El que es va destacar especialment va ser la necessitat de coordinació dels serveis d’atenció a les drogodependències amb els recursos de l’atenció a la dona, per poder oferir una intervenció de qualitat i unificada, evitant la segmentació en el tractament que moltes dones pateixen per no existir una visió global i específica de les seves necessitats.

Valorem de manera molt positiva aquesta formació i considerem convenient poder mantenir una via de contacte i col · laboració estable, perquè aquestes estratègies realment es puguin dur a terme i que es pugui comptar amb el Projecte Malva com un servei d’assessorament, que pugui resoldre aquelles dificultats que en ocasions pot suposar integrar la perspectiva de gènere en l’atenció a les drogodependències.