La nostra companya Belén Sánchez Garcés, directora de Programes d’Inclusió Social de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha participat recentment en un programa de Ràdio Nacional d’Espanya (RNE) per donar a conèixer el projecte Inclusió de Dones mitjançant Acompanyament IMMA, gestionat i dirigit per la nostra entitat.

Entre d’altres aspectes d’interès, explica que FSC ofereix a través d’aquest projecte suport psicosocial a dones que exerceixen la prostitució, prioritàriament víctimes de tracta amb fins d’explotació sexual. Aquesta tasca es realitza per facilitar el seu accés a “drets bàsics, als que moltes vegades tenen dificultats d’accedir, com poden ser l’accés a el sistema sanitari o als serveis socials. Mitjançant la nostra mediació, els facilitem l’accés a aquests drets”.

A més, durant l’entrevista, assenyala que l’any passat es va atendre a 287 dones, tot i que “indirectament, el projecte repercuteix en els seus fills i filles, ja que algunes dones tenen fills/es o altres convivents. El projecte a al final repercuteix en unes 600 persones, tenint en compte els menors que puguin tenir al seu càrrec les dones”.

L’equip de el programa està integrat per 4 professionals de diferents àrees sanitàries i administratives, així com per voluntariat. La tasca de l’equip professional inclou tasques de prevenció de malalties de transmissió sexual, accés a seguiment, així com control i tractament individualitzat, si cal.

Cal destacar que la tracta constitueix una de les formes més extremes de la violència contra les dones. Suposa una greu vulneració dels drets humans i, en canvi, està socialment tolerada, convertint a la dona en objecte de consum masculí, tal com s’assenyala en aquesta notícia.

Per això, el projecte IMMA té com a objectiu protegir la salut física i mental d’aquestes dones i, a més, els facilita eines per a la seva integració social. “Comptem a més amb un projecte complementari, denominat Caminàs, que és un programa d’itineraris d’ocupació, que ofereix a aquestes dones formació específica perquè puguin fer algun tipus de formació per a l’ocupació”, explica Belén Sánchez.

La majoria de dones amb les que treballa el programa IMMA són migrants, pobres, moltes procedeixen del tràfic i cap es dedica per vocació a la prostitució. A la pregunta per part de el programa sobre si aquesta activitat ha de ser regulada, la nostra companya respon que “entenem que no ha de ser regulada com una activitat laboral, ja que és una explotació que es fa de el cos de les dones i de les nenes”.

El programa està finançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, així com per l’Assignació Tributària de l’IRPF per a fins socials, l’Ajuntament de Castelló i la Diputació de Castelló.